Uw business sturen op basis van cijfers

5. Afschaffing minimum jeugdloon

Het kabinet heeft het plan gepresenteerd om het jeugdloon af te schaffen. Het kabinet wil voorkomen dat de leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van jongeren. De lonen van oudere werknemers worden daarmee minder hoog ten opzichte van hun jongere concurrenten op de arbeidsmarkt. Vanaf 2017 zal het jeugdloon in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. Momenteel geldt het minimumloon vanaf 23 jaar. Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 stijgen mee om te voorkomen dat, zoals gezegd, de leeftijd een rol kan spelen bij het aannemen van mensen.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder