Uw business sturen op basis van cijfers

2. Fiscaal vriendelijk afscheid nemen van pensioen eigen beheer (PEB)

Vanaf 2017 komt er de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk afscheid te nemen van het zogenaamde PEB. Het is namelijk na 1 januari 2017 niet meer mogelijk om PEB op te bouwen, behoudens eventuele indexatie van een bestaande verplichting.

Het kabinet biedt de DGA de volgende drie mogelijkheden met betrekking tot het PEB:

  • het opgebouwde pensioen kan worden afgekocht;
  • het in eigen beheer opgebouwde pensioen kan worden omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV); 
  • de bestaande regeling kan blijven bestaan, maar wordt bevroren;

In geval van optie 1, afkoop van het opgebouwde pensioen, biedt het kabinet een fiscale korting van 34,5% in 2017 (25% in 2018; 19,5% in 2019) op de verschuldigde inkomstenbelasting. Deze inkomstenbelasting wordt berekend over de fiscale waarde per 31 december 2015. Opbouw na die datum is gewoon progressief belast. De effectieve belastingdruk op de fiscale afkoop is bij een inkomstenbelastingtarief van 52% in 2017 34,06%. Het netto bedrag staat tot vrije beschikking van de DGA.

De tweede optie ziet toe op een omzetting van de pensioenrechten in een oudedagsverplichting (ODV). Bij deze optie wordt de belastingheffing verlegd naar het moment van uitkeren. Jaarlijks wordt de verplichting opgerent die wettelijk zal worden voorgeschreven. Op pensioendatum moet de ODV worden omgezet in een lijfrente-uitkering van 20 jaar.

Wie gebruik maakt van optie 1 of 2 hoeft geen belasting te betalen over het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde. Tevens is er geen revisierente verschuldigd. Hoe deze afstempeling van het pensioen moet worden geformaliseerd zal later worden bekendgemaakt. Dit hoeft nog niet dit jaar te gebeuren.

Welke optie het meest voordelig is hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Maatwerk is geboden.

Let wel bij zowel afkoop als omzetting is toestemming van de (ex) partner noodzakelijk.

Bij de derde optie (bevriezen) blijven de tot dan opgebouwde pensioenrechten in stand. Het pensioen gaat in op de vastgelegde datum in de pensioenovereenkomst. Uiteraard wordt er op de uitkeringen loonheffing ingehouden. Het laten bestaan van de pensioenregeling kan nadelige invloed hebben op eventuele dividenduitkeringen in de toekomst.

Het is ten zeerste aan te raden om reeds in 2016 de huidige pensioenvoorziening premievrij te maken.

 Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder