Uw business sturen op basis van cijfers

12. Afschaffing aftrek voor scholingskosten en kosten monumenten

Vanaf 2018 is het niet meer mogelijk om scholingskosten af te trekken voor de inkomstenbelasting. De aftrek voor uitgaven voor monumentenpanden vervalt reeds in 2017.

Hiermee worden de persoonsgebonden aftrekmogelijkheden in de inkomstenbelasting verder ingeperkt. Het kabinet heeft aangegeven het wegvallen van de scholingsaftrek te compenseren door middel van het uitgeven van scholingsvouchers. Dit is een niet-fiscale regeling waarvan de uitwerking nog niet bekend is.

Met betrekking tot de uitgaven voor monumentenpanden komt er een overgangsregeling voor bestaande gevallen.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder