Uw business sturen op basis van cijfers

beperking hypotheekrente 2018

Zoals reeds vanaf 2014 is ingezet, daalt de hypotheekrenteaftrek met jaarlijks 0,5%. Voor 2018 bedraagt het maximale tarief waartegen kan worden afgetrokken 49,5%. Deze daling zal zich jaarlijks voordoen totdat het tarief van 38% is bereikt

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder