Uw business sturen op basis van cijfers

11. Bijtelling auto: algemeen tarief voor auto’s zonder nulemissie

Vanaf 2017 zal het algemeen bijtellingstarief 22% bedragen. Dit percentage geldt zowel voor hybride als niet-hybride auto’s.

Dit betekent dat het tarief voor niet zuinige auto’s wordt verlaagd van 25% naar 22%. Voor de zuinige auto’s, waaronder de hybride auto’s, wordt het tarief eveneens 22% (was 15% respectievelijk 21%). Het tarief voor auto’s met nulemissie blijft 4%. De nieuwe tarieven gelden overigens voor de nieuwe auto’s, de bestaande gevallen behouden de toen geldende percentages.

De stimulans voor het rijden van zuinigere auto’s heeft het kabinet nu gevonden in een verlaging van de BPM en de motorrijtuigenbelasting.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder