Uw business sturen op basis van cijfers

8. Compensatie voor transitievergoeding van langdurig zieke werknemer

Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen als je een werknemer ontslaat. Als deze werknemer langer dan 2 jaar ziek is wordt de transitievergoeding gecompenseerd door het UWV. Dit wordt bekostigd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Ook als je de onderneming stopt vanwege pensioen of langdurige ziekte vergoed het UWV de vergoeding aan de medewerkers. Tevens worden de procedures voor ontslag en dossier vereenvoudigd.

Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder