Uw business sturen op basis van cijfers

8. Compensatie voor transitievergoeding van langdurig zieke werknemer

Als werkgever ben je verplicht een transitievergoeding te betalen als je een werknemer ontslaat. Als deze werknemer langer dan 2 jaar ziek is wordt de transitievergoeding gecompenseerd door het UWV. Dit wordt bekostigd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Ook als je de onderneming stopt vanwege pensioen of langdurige ziekte vergoed het UWV de vergoeding aan de medewerkers. Tevens worden de procedures voor ontslag en dossier vereenvoudigd.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder