Uw business sturen op basis van cijfers

AB-heffing bij emigratie aangepast

Op basis van de huidige wetgeving kon een DGA de aanmerkelijk belang heffing (AB heffing) in box 2 ontgaan door te emigreren naar het buitenland. Daarbij werd wel een conserverende aanslag opgelegd maar deze hoefde niet te worden betaald. Na tien jaar verviel deze aanslag en was er daardoor geen sprake meer van AB-heffing.

 

Middels de volgende maatregelen is dit aangepast.

  •          De kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar vindt niet meer plaats. Deze conserverende aanslag blijft dus onbeperkt in stand en kan een eventuele voorgenomen terugkeer na Nederland (na tien jaar) bemoeilijken.
  •          Iedere winstuitdeling leidt direct tot (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag ter grootte van 25 procent van de winstuitdeling. Voorheen kon na emigratie 90% van de reserves worden uitgekeerd zonder dat dit leidde tot invordering van de conserverende aanslag.
  •          Zolang de conserverende aanslag niet volledig is gedaan wordt de vennootschap onder voorwaarden nog geacht te zijn gevestigd in Nederland ondanks een verplaatsing van de vennootschap naar het buitenland. Hierdoor kan Nederland ook na de verplaatsing van de vennootschap nog inkomstenbelasting heffen over dividenden.

 

De wetgever heeft met ingang van 15 september om 15.15 uur deze regeling aangepast en is daarmee van toepassing op emigraties die hierna plaatsvinden. Voor emigraties die al hebben plaatsgevonden, blijft de eerdere regelgeving van toepassing.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder