Uw business sturen op basis van cijfers

AB-heffing bij emigratie aangepast

Op basis van de huidige wetgeving kon een DGA de aanmerkelijk belang heffing (AB heffing) in box 2 ontgaan door te emigreren naar het buitenland. Daarbij werd wel een conserverende aanslag opgelegd maar deze hoefde niet te worden betaald. Na tien jaar verviel deze aanslag en was er daardoor geen sprake meer van AB-heffing.

 

Middels de volgende maatregelen is dit aangepast.

  •          De kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar vindt niet meer plaats. Deze conserverende aanslag blijft dus onbeperkt in stand en kan een eventuele voorgenomen terugkeer na Nederland (na tien jaar) bemoeilijken.
  •          Iedere winstuitdeling leidt direct tot (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag ter grootte van 25 procent van de winstuitdeling. Voorheen kon na emigratie 90% van de reserves worden uitgekeerd zonder dat dit leidde tot invordering van de conserverende aanslag.
  •          Zolang de conserverende aanslag niet volledig is gedaan wordt de vennootschap onder voorwaarden nog geacht te zijn gevestigd in Nederland ondanks een verplaatsing van de vennootschap naar het buitenland. Hierdoor kan Nederland ook na de verplaatsing van de vennootschap nog inkomstenbelasting heffen over dividenden.

 

De wetgever heeft met ingang van 15 september om 15.15 uur deze regeling aangepast en is daarmee van toepassing op emigraties die hierna plaatsvinden. Voor emigraties die al hebben plaatsgevonden, blijft de eerdere regelgeving van toepassing.

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder