Uw business sturen op basis van cijfers

AB-heffing bij emigratie aangepast

Op basis van de huidige wetgeving kon een DGA de aanmerkelijk belang heffing (AB heffing) in box 2 ontgaan door te emigreren naar het buitenland. Daarbij werd wel een conserverende aanslag opgelegd maar deze hoefde niet te worden betaald. Na tien jaar verviel deze aanslag en was er daardoor geen sprake meer van AB-heffing.

 

Middels de volgende maatregelen is dit aangepast.

  •          De kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar vindt niet meer plaats. Deze conserverende aanslag blijft dus onbeperkt in stand en kan een eventuele voorgenomen terugkeer na Nederland (na tien jaar) bemoeilijken.
  •          Iedere winstuitdeling leidt direct tot (gedeeltelijke) invordering van de conserverende aanslag ter grootte van 25 procent van de winstuitdeling. Voorheen kon na emigratie 90% van de reserves worden uitgekeerd zonder dat dit leidde tot invordering van de conserverende aanslag.
  •          Zolang de conserverende aanslag niet volledig is gedaan wordt de vennootschap onder voorwaarden nog geacht te zijn gevestigd in Nederland ondanks een verplaatsing van de vennootschap naar het buitenland. Hierdoor kan Nederland ook na de verplaatsing van de vennootschap nog inkomstenbelasting heffen over dividenden.

 

De wetgever heeft met ingang van 15 september om 15.15 uur deze regeling aangepast en is daarmee van toepassing op emigraties die hierna plaatsvinden. Voor emigraties die al hebben plaatsgevonden, blijft de eerdere regelgeving van toepassing.

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder