Uw business sturen op basis van cijfers

6. Extra geld voor Speur & Ontwikkeling (WBSO)

Het kabinet maakt € 62 miljoen extra vrij voor afdrachtvermindering voor het speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Daarnaast zal de S&O-regeling op twee punten worden vereenvoudigd. Ten eerste zal voor de berekening van het gemiddelde uurloon niet meer het eindheffingsloon worden gehanteerd, maar de loongegevens zoals die blijken uit de polisadministratie van het UWV. Ten tweede zal de boete voor het niet tijdig melden van de werkelijk bestede S&O uren worden gemaximeerd op € 2.500.

Terug naar het artikel

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder