Uw business sturen op basis van cijfers

6. Extra geld voor Speur & Ontwikkeling (WBSO)

Het kabinet maakt € 62 miljoen extra vrij voor afdrachtvermindering voor het speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Daarnaast zal de S&O-regeling op twee punten worden vereenvoudigd. Ten eerste zal voor de berekening van het gemiddelde uurloon niet meer het eindheffingsloon worden gehanteerd, maar de loongegevens zoals die blijken uit de polisadministratie van het UWV. Ten tweede zal de boete voor het niet tijdig melden van de werkelijk bestede S&O uren worden gemaximeerd op € 2.500.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder