Uw business sturen op basis van cijfers

6. Extra geld voor Speur & Ontwikkeling (WBSO)

Het kabinet maakt € 62 miljoen extra vrij voor afdrachtvermindering voor het speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Daarnaast zal de S&O-regeling op twee punten worden vereenvoudigd. Ten eerste zal voor de berekening van het gemiddelde uurloon niet meer het eindheffingsloon worden gehanteerd, maar de loongegevens zoals die blijken uit de polisadministratie van het UWV. Ten tweede zal de boete voor het niet tijdig melden van de werkelijk bestede S&O uren worden gemaximeerd op € 2.500.

Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder