Uw business sturen op basis van cijfers

9. Eerste stap omzetten box 3 naar realistisch rendement

De belasting in box 3 wordt momenteel gebaseerd op een fictief rendement van 4% (effectieve belasting 1,2%).

Vanaf 2017 zal de belastingdienst dit rendement baseren op het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar.

Voor de berekening van dit rendement maakt het kabinet onderscheid tussen het behaalde rendement op spaargeld en op beleggingen. Voor 2017 heeft het kabinet dit rendement vastgesteld op 1,63% voor spaargeld en 5,5% voor beleggingen. Het kabinet gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt het kabinet hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt. 

Voor 2017 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

 Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder