Uw business sturen op basis van cijfers

9. Eerste stap omzetten box 3 naar realistisch rendement

De belasting in box 3 wordt momenteel gebaseerd op een fictief rendement van 4% (effectieve belasting 1,2%).

Vanaf 2017 zal de belastingdienst dit rendement baseren op het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar.

Voor de berekening van dit rendement maakt het kabinet onderscheid tussen het behaalde rendement op spaargeld en op beleggingen. Voor 2017 heeft het kabinet dit rendement vastgesteld op 1,63% voor spaargeld en 5,5% voor beleggingen. Het kabinet gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt het kabinet hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt. 

Voor 2017 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

 Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder