Uw business sturen op basis van cijfers

9. Eerste stap omzetten box 3 naar realistisch rendement

De belasting in box 3 wordt momenteel gebaseerd op een fictief rendement van 4% (effectieve belasting 1,2%).

Vanaf 2017 zal de belastingdienst dit rendement baseren op het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar.

Voor de berekening van dit rendement maakt het kabinet onderscheid tussen het behaalde rendement op spaargeld en op beleggingen. Voor 2017 heeft het kabinet dit rendement vastgesteld op 1,63% voor spaargeld en 5,5% voor beleggingen. Het kabinet gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt het kabinet hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt. 

Voor 2017 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

 Terug naar het artikel

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder