Uw business sturen op basis van cijfers

7. Lagere loonkosten voor een werknemer met een laag inkomen

Het kabinet is voornemens  om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de loonkosten van een werknemer met een laag inkomen verlaagd. Het lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te houden. Met deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de medewerker in salaris achteruit gaat.

Voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot door nieuwe premiekortingen die gaan gelden. Het lage-inkomensvoordeel gaat naar alle waarschijnlijk in 2017 worden ingevoerd. De overige loonkosten voordelen zullen naar verwachting in 2018 worden ingevoerd.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder