Uw business sturen op basis van cijfers

Loonkostenvoordeel (LKV) 2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Het LKV gaat vanaf 1 januari 2018 in. Het voordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer. De werkgever dient zelf via de loonaangifte hiervoor een verzoek indienen. Let op dat een doelgroepverklaring is vereist (aan te vragen bij de UWV of de gemeente).

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder