Uw business sturen op basis van cijfers

Loonkostenvoordeel (LKV) 2018

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een beperking door ziekte of handicap in dienst nemen. Het LKV gaat vanaf 1 januari 2018 in. Het voordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer. De werkgever dient zelf via de loonaangifte hiervoor een verzoek indienen. Let op dat een doelgroepverklaring is vereist (aan te vragen bij de UWV of de gemeente).

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder