Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuwe tarieven voor de fictieve rendementsheffing box 3

Vanaf 2017 baseert  de belastingdienst de fictieve rendementsheffing het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar. Voor 2018 ligt dit rendement iets lager dan in 2017, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan het rendement dat u momenteel op uw spaargeld haalt.

De fiscus gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt de fiscus hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt.  

Voor 2018 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Box 3 vermogen

Fictief rendement

Effectieve belasting

€ 0 - € 25.000

Vrijgesteld

0%

€ 25.000 - € 100.000

2,65% (was 2,87%)

0,795% (was 0,86%)

€ 100.000 - € 1.000.000

4,52% (was 4,60%)

1,356% (was 1,38%)

> € 1.000.000

5,38% (was 5,39%)

1,614% (was 1,617%)

 

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder