Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuwe tarieven voor de fictieve rendementsheffing box 3

Vanaf 2017 baseert  de belastingdienst de fictieve rendementsheffing het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar. Voor 2018 ligt dit rendement iets lager dan in 2017, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan het rendement dat u momenteel op uw spaargeld haalt.

De fiscus gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt de fiscus hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt.  

Voor 2018 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Box 3 vermogen

Fictief rendement

Effectieve belasting

€ 0 - € 25.000

Vrijgesteld

0%

€ 25.000 - € 100.000

2,65% (was 2,87%)

0,795% (was 0,86%)

€ 100.000 - € 1.000.000

4,52% (was 4,60%)

1,356% (was 1,38%)

> € 1.000.000

5,38% (was 5,39%)

1,614% (was 1,617%)

 

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder