Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuwe tarieven voor de fictieve rendementsheffing box 3

Vanaf 2017 baseert  de belastingdienst de fictieve rendementsheffing het gerealiseerd rendement over de afgelopen vijf jaar. Voor 2018 ligt dit rendement iets lager dan in 2017, maar nog altijd aanzienlijk hoger dan het rendement dat u momenteel op uw spaargeld haalt.

De fiscus gaat bij het bepalen van het fictieve rendement uit van een vastgestelde vermogensmix. Hierbij veronderstelt de fiscus hoe meer vermogen u heeft, hoe meer u zult beleggen en derhalve een hoger rendement behaalt.  

Voor 2018 zien de tarieven er naar verwachting als volgt uit:

Box 3 vermogen

Fictief rendement

Effectieve belasting

€ 0 - € 25.000

Vrijgesteld

0%

€ 25.000 - € 100.000

2,65% (was 2,87%)

0,795% (was 0,86%)

€ 100.000 - € 1.000.000

4,52% (was 4,60%)

1,356% (was 1,38%)

> € 1.000.000

5,38% (was 5,39%)

1,614% (was 1,617%)

 

Of dit voorstel gunstig uitwerkt voor u is derhalve afhankelijk van de hoogte van het vermogen.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder