Uw business sturen op basis van cijfers

4. Betere opstart mogelijkheid innovatieve DGA

Voor startende innovatieve directeur-grootaandeelhouders wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt het gebruikelijk loon voor deze DGA’s aanzienlijk verlaagd. Deze is voor de ‘gewone’ DGA namelijk € 44.000 of het loon van de meest verdienende werknemer. De DGA’s van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn die DGA’s van bedrijven, die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en daarnaast voor de S&O-afdrachtvermindering als ‘starter’ worden gekwalificeerd.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder