Uw business sturen op basis van cijfers

4. Betere opstart mogelijkheid innovatieve DGA

Voor startende innovatieve directeur-grootaandeelhouders wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt het gebruikelijk loon voor deze DGA’s aanzienlijk verlaagd. Deze is voor de ‘gewone’ DGA namelijk € 44.000 of het loon van de meest verdienende werknemer. De DGA’s van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn die DGA’s van bedrijven, die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en daarnaast voor de S&O-afdrachtvermindering als ‘starter’ worden gekwalificeerd.

Terug naar het artikel

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder