Uw business sturen op basis van cijfers

4. Betere opstart mogelijkheid innovatieve DGA

Voor startende innovatieve directeur-grootaandeelhouders wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Hierdoor wordt het gebruikelijk loon voor deze DGA’s aanzienlijk verlaagd. Deze is voor de ‘gewone’ DGA namelijk € 44.000 of het loon van de meest verdienende werknemer. De DGA’s van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn die DGA’s van bedrijven, die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en daarnaast voor de S&O-afdrachtvermindering als ‘starter’ worden gekwalificeerd.

Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder