Uw business sturen op basis van cijfers

Particulieren: Oplopende Box 3-heffing

Bij de belastingheffing over box 3-vermogens gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement in plaats van het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement bedraagt nu nog vier procent en wordt belast tegen 30 procent waardoor een effectieve heffing van 1,2 procent over het vermogen resulteert.

Het fictief rendement op box 3-vermogen wordt voortaan berekend aan de hand van oplopende forfaitaire percentages:

  •          2,9 procent voor vermogens van 25.000 tot 100.000 euro;
  •          4,7 procent voor vermogens van 100.000 tot 1.000.000 euro;
  •          5,5 procent voor vermogens van meer dan 1.000.000 euro.

Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt verhoogd tot 25.000 euro (nu: 21.330 euro).

Jaarlijks zullen de percentages worden vastgesteld aan de hand van relevante marktinformatie over rente- en beleggingsresultaten waardoor een betere aansluiting met werkelijk behaalde rendementen wordt beoogd.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder