Uw business sturen op basis van cijfers

Particulieren: Oplopende Box 3-heffing

Bij de belastingheffing over box 3-vermogens gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement in plaats van het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement bedraagt nu nog vier procent en wordt belast tegen 30 procent waardoor een effectieve heffing van 1,2 procent over het vermogen resulteert.

Het fictief rendement op box 3-vermogen wordt voortaan berekend aan de hand van oplopende forfaitaire percentages:

  •          2,9 procent voor vermogens van 25.000 tot 100.000 euro;
  •          4,7 procent voor vermogens van 100.000 tot 1.000.000 euro;
  •          5,5 procent voor vermogens van meer dan 1.000.000 euro.

Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt verhoogd tot 25.000 euro (nu: 21.330 euro).

Jaarlijks zullen de percentages worden vastgesteld aan de hand van relevante marktinformatie over rente- en beleggingsresultaten waardoor een betere aansluiting met werkelijk behaalde rendementen wordt beoogd.

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder