Uw business sturen op basis van cijfers

Particulieren: Oplopende Box 3-heffing

Bij de belastingheffing over box 3-vermogens gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement in plaats van het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement bedraagt nu nog vier procent en wordt belast tegen 30 procent waardoor een effectieve heffing van 1,2 procent over het vermogen resulteert.

Het fictief rendement op box 3-vermogen wordt voortaan berekend aan de hand van oplopende forfaitaire percentages:

  •          2,9 procent voor vermogens van 25.000 tot 100.000 euro;
  •          4,7 procent voor vermogens van 100.000 tot 1.000.000 euro;
  •          5,5 procent voor vermogens van meer dan 1.000.000 euro.

Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt verhoogd tot 25.000 euro (nu: 21.330 euro).

Jaarlijks zullen de percentages worden vastgesteld aan de hand van relevante marktinformatie over rente- en beleggingsresultaten waardoor een betere aansluiting met werkelijk behaalde rendementen wordt beoogd.

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder