Uw business sturen op basis van cijfers

Particulieren: Oplopende Box 3-heffing

Bij de belastingheffing over box 3-vermogens gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement in plaats van het werkelijk behaalde rendement. Het fictieve rendement bedraagt nu nog vier procent en wordt belast tegen 30 procent waardoor een effectieve heffing van 1,2 procent over het vermogen resulteert.

Het fictief rendement op box 3-vermogen wordt voortaan berekend aan de hand van oplopende forfaitaire percentages:

  •          2,9 procent voor vermogens van 25.000 tot 100.000 euro;
  •          4,7 procent voor vermogens van 100.000 tot 1.000.000 euro;
  •          5,5 procent voor vermogens van meer dan 1.000.000 euro.

Het heffingsvrije vermogen per persoon wordt verhoogd tot 25.000 euro (nu: 21.330 euro).

Jaarlijks zullen de percentages worden vastgesteld aan de hand van relevante marktinformatie over rente- en beleggingsresultaten waardoor een betere aansluiting met werkelijk behaalde rendementen wordt beoogd.

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder