Uw business sturen op basis van cijfers

10. Schenkingsvrijstelling verlengd

Ook voor 2017 mag een bedrag van maximaal € 100.000 belastingvrij worden geschonken, mits dit bedrag wordt aangewend voor aankoop of verbouwing van een woning. De begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Er worden echter geen eisen gesteld aan de schenker, die hoeft daarom niet de ouder te zijn.

Terug naar het artikel

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder