Uw business sturen op basis van cijfers

10. Schenkingsvrijstelling verlengd

Ook voor 2017 mag een bedrag van maximaal € 100.000 belastingvrij worden geschonken, mits dit bedrag wordt aangewend voor aankoop of verbouwing van een woning. De begunstigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Er worden echter geen eisen gesteld aan de schenker, die hoeft daarom niet de ouder te zijn.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder