Uw business sturen op basis van cijfers

Subsidie voor R&D eenvoudiger

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) afgeschaft en geïntegreerd in de WBSO (Wet bevordering Speur en ontwikkelingswerk). De regeling wordt daardoor eenvoudiger en ook ondernemingen die geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn kunnen daardoor van de voordelen genieten. De huidige RDA leidt bij toepassing tot een lagere heffing aan vennootschapsbelasting terwijl de WBSO een afdrachtvermindering in de loonheffing, en dus lagere loonkosten, oplevert.

Voor de eerste 350.000 euro aan S&O-kosten (loon- en overige kosten en uitgaven) zal het voordeel 32 procent bedragen (40 procent voor starters). Voor S&O-kosten boven de 350.000 euro bedraagt het voordeel 16 procent. Het huidige plafond vervalt daarbij.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder