Uw business sturen op basis van cijfers

3. Eerder en eenvoudiger uw BTW teruggaaf van oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het eenvoudiger om BTW, die door u is afgedragen, op een oninbare vordering terug te vragen. Als een debiteur na een jaar zijn verplichting nog niet is nagekomen kan BTW op de vordering worden teruggevorderd. Bovendien hoeft niet separaat een teruggaafverzoek te worden ingediend maar kan de te vorderen BTW in de reguliere aangifte worden verwerkt. Mocht de debiteur alsnog betalen dan dient u deze BTW nogmaals aan te geven en af te dragen.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder