Uw business sturen op basis van cijfers

3. Eerder en eenvoudiger uw BTW teruggaaf van oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het eenvoudiger om BTW, die door u is afgedragen, op een oninbare vordering terug te vragen. Als een debiteur na een jaar zijn verplichting nog niet is nagekomen kan BTW op de vordering worden teruggevorderd. Bovendien hoeft niet separaat een teruggaafverzoek te worden ingediend maar kan de te vorderen BTW in de reguliere aangifte worden verwerkt. Mocht de debiteur alsnog betalen dan dient u deze BTW nogmaals aan te geven en af te dragen.

Terug naar het artikel

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder