Uw business sturen op basis van cijfers

3. Eerder en eenvoudiger uw BTW teruggaaf van oninbare vorderingen

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het eenvoudiger om BTW, die door u is afgedragen, op een oninbare vordering terug te vragen. Als een debiteur na een jaar zijn verplichting nog niet is nagekomen kan BTW op de vordering worden teruggevorderd. Bovendien hoeft niet separaat een teruggaafverzoek te worden ingediend maar kan de te vorderen BTW in de reguliere aangifte worden verwerkt. Mocht de debiteur alsnog betalen dan dient u deze BTW nogmaals aan te geven en af te dragen.

Terug naar het artikel

Het loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verder