Uw business sturen op basis van cijfers

Verlaging toptarief inkomstenbelasting

Het toptarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2018 omlaag van 52% naar 51,95%. Geen enorme stap, maar wellicht is dit het begin van een trend. Het middentarief gaat daarentegen omhoog van 40,8 % naar 40,85%. De tarieven voor 2018 zien er als volgt uit:

Inkomen vanaf

Inkomen tot en met

Tarief (geen AOW-leeftijd)

Tarief (AOW-leeftijd)

€ 0

€ 20.141

36,55%

18,65%

€ 20.142

€ 33.993

40,85%

22,95%

€ 33.994

€ 68.506

40,85%

40,85%

€ 68.507

-

51,95%

51,95%

 

Inmiddels heeft de nieuwe regering haar plannen bekend gemaakt en staan er voor 2019 en de jaren daaropvolgend vele wijzigingen in het belastingstelsel op stapel, waaronder de invoering van een flattax met 2 belastingschijven.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder