Uw business sturen op basis van cijfers

1. Verlaging vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft besloten de eerste schijf in de vennootschapsbelasting geleidelijk te verruimen. Met ingang van belastingjaar 2018 wordt de eerste schijf verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Over deze eerste schijf is nu 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over het meerdere dient men 25% vennootschapsbelasting te betalen. In 2020 en 2021 zal de eerste schijf met nog eens € 50.000 worden verhoogd tot € 300.000, respectievelijk € 350.000. De maximale belastingbesparing zal derhalve vanaf 2021 € 7.500 per jaar bedragen.

Terug naar het artikel

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder