Uw business sturen op basis van cijfers

1. Verlaging vennootschapsbelasting

Het kabinet heeft besloten de eerste schijf in de vennootschapsbelasting geleidelijk te verruimen. Met ingang van belastingjaar 2018 wordt de eerste schijf verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Over deze eerste schijf is nu 20% vennootschapsbelasting verschuldigd. Over het meerdere dient men 25% vennootschapsbelasting te betalen. In 2020 en 2021 zal de eerste schijf met nog eens € 50.000 worden verhoogd tot € 300.000, respectievelijk € 350.000. De maximale belastingbesparing zal derhalve vanaf 2021 € 7.500 per jaar bedragen.

Terug naar het artikel

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder