Uw business sturen op basis van cijfers

Werkgevers: loonkostensubsidie bij lage lonen

Voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die 100% tot 120% van het wettelijk minimum verdienen wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) ingevoerd per 1 januari 2017. Het voordeel bedraagt maximaal 2.000 euro per jaar (tot 110% van het minimumloon) of 1.000 euro (tussen 110% en 120% van het minimumloon). De werknemer moet daarbij minimaal 1.248 uur worden verloond in het jaar waarin de werkgever de LIV wil ontvangen en de werknemer dient hierbij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd te hebben bereikt.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder