Uw business sturen op basis van cijfers

wijzigingen schenk- en erfbelasting 2018

De wetgever heeft enkele anti-misbruikbepalingen opgenomen met betrekking tot de schenk- en erfbelasting. De hoofdregel is dat er geen sprake is van schenking bij het aangaan van een huwelijk of bij wijziging van huwelijkse voorwaarden, tenzij het doel hiervan is om schenk- of erfbelasting te ontduiken.

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder