Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuws

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verderAanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verderZelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling grote ongerichte instrumenten

Geschreven op 24 Jun 2024

De zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling zijn grote ongerichte instrumenten, waardoor er een risico op verspilling ontstaat.

Lees verderStijging WOZ-waarde niet-verhuurde woning effect op box 3-heffing

Geschreven op 20 Jun 2024

De Hoge Raad oordeelt dat wel degelijk rekening moet worden gehouden met de waardestijging van de woning van X.

Lees verderFiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 04 Jun 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiën van de rijksbegroting.

Lees verderLetselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 15 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verderVondst van een hoog geldbedrag in dakkapel leidt terecht tot hoge navorderingsaanslagen.

Geschreven op 08 Mei 2024

Vondst van een hoog geldbedrag in dakkapel leidt terecht tot hoge navorderingsaanslagen.

Lees verderWetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 in huidige vorm niet volledig te implementeren in 2027

Geschreven op 01 Mei 2024

Wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3 in huidige vorm niet volledig te implementeren in 2027.

Lees verderInhoud belastingplan 2025 bekendgemaakt

Geschreven op 23 Apr 2024

Inhoud Belastingplan 2025 bekendgemaakt in Fiscale Beleids- en Uitvoeringsagenda.

Lees verderBTW-nalevings-gat wordt veelal veroorzaakt door gebrek aan kennis

Geschreven op 09 Apr 2024

BTW-nalevings-gat wordt naast fraude veelal veroorzaakt door gebrek aan kennis.

Lees verderInkomsten uit organisatie door weddenschappen terecht nageheven.

Geschreven op 02 Apr 2024

Inkomsten uit organisatie door weddenschappen terecht nageheven.

Lees verderNederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verderOpvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verderOpvallende uitspraken: Bij foutieve boekhouding geen recht op rente voor gemeente bij BTW-teruggaaf

Geschreven op 29 Feb 2024

Het Hof van Justitie EU oordeelt dat het niet in strijd met het EU-recht is dat aan de gemeente Dinkelland geen rente wordt vergoed. Dan is wel van belang dat de gemeente door fouten in haar boekhouding haar recht op BTW-aftrek niet volledig heeft uitgeoefend.

Lees verderOpvallende uitspraken: Aangaan huwelijkse voorwaarden in zicht overlijden leidt niet tot belaste verkrijging

Geschreven op 22 Feb 2024

De Hoge Raad oordeelt dat de inspecteur ten onrechte een aanslag erfbelasting heeft opgelegd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is sprake van fraus legis bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden.

Lees verderOpvallende uitspraken: Productie en verkoop van amfetamine wordt belast

Geschreven op 15 Feb 2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de navorderingsaanslagen buiten de termijn zijn opgelegd en worden daarom vernietigd.

Lees verderHet loonkostenvoordeel oudere werknemer wordt stapsgewijs afgeschaft.

Geschreven op 06 Feb 2024

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer uit de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) wordt stapsgewijs afgeschaft.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 4 2024

Geschreven op 26 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak dat de ontwikkeling van mocktails een bron is van inkomsten.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 3 2024

Geschreven op 18 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de schadevergoeding van ruim € 1,1 miljoen wegens oplichting niet aftrekbaar is van de winst.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 2 2024

Geschreven op 11 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen recht is op aftrek van het bouwen van een zolder ondanks verhuur aan onderneming.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 1 2024

Geschreven op 05 Jan 2024

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat liquide middelen duurzaam overbodig zijn en onderdeel zijn van heffingsgrondslag box 3.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 52 2023

Geschreven op 28 Dec 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er terecht bijtelling wordt berekend over het privégebruik van de Porsche door de accountant.

Lees verderDiverse fiscale bedragen en percentages voor kalenderjaar 2024 bekend gemaakt

Geschreven op 20 Dec 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën informeert de Tweede Kamer over de hoogte van de tabelcorrectiefactor, de bedragen en percentages in de arbeidskorting, het percentage voor het eigenwoningforfait en de forfaitaire rendementspercentages in box 3, inclusief de berekening.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 50 2023

Geschreven op 15 Dec 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat 'magische' truffels belast worden tegen het algemene BTW-tarief.

Lees verderGeen boeten voor frauderende erevoorzitter van de voetbalvereniging

Geschreven op 13 Dec 2023

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat partijen op de zitting een compromis hebben gesloten waaruit volgt dat de aanslagen zoals verminderd door de rechtbank in stand blijven en dat de boeten worden vernietigd.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 49 2023

Geschreven op 08 Dec 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een lening van dga aan een voetbalvereniging onzakelijk is.

Lees verderPremiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2024 vastgesteld

Geschreven op 06 Dec 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2024 vastgesteld.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 48 2023

Geschreven op 01 Dec 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat maaltijdbezorger Deliveroo onder het CAO voor beroepsgoederenvervoer valt.

Lees verderDe bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 46 2023

Geschreven op 17 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de niet aangegeven inkomsten van een witwasser terecht belast worden.

Lees verderAangenomen wetsvoorstel voor giftenaftrek VPB heeft alleen gevolgen voor giften tot € 100.000

Geschreven op 14 Nov 2023

Het aangenomen amendement Grinswis c.s. heeft alleen gevolgen voor giften vanuit de vennootschap onder de € 100.000.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 45 2023

Geschreven op 09 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de heler geen recht heeft op hogere aftrek van zijn kosten.

Lees verderVermogenstoets zorgtoeslag 2024 vastgesteld

Geschreven op 08 Nov 2023

Afgelopen week is de vermogenstoets voor de zorgtoeslag in 2024 vastgesteld.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 44 2023

Geschreven op 02 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat contante opnamen van een beroepsgokker geen aftrekbare kosten zijn.

Lees verderTotale coronabelastingschuld bedraagt nog € 13,2 miljard

Geschreven op 31 Okt 2023

De uitstaande schuld binnen de coronabetalingsregeling bedraagt per 25 september 2023 nog € 13,2 miljard.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 43 2023

Geschreven op 26 Okt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat het hof de verklaring over flauwgevallen vrouw in buurt parkeerautomaat niet aannemelijk acht, beroep op overmacht faalt.

Lees verderEen greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt

Geschreven op 24 Okt 2023

Na de kabinetsval en met de verkiezingen op 22 november a.s. in het vizier, komen de campagnes deze weken op gang. In deze blog een greep uit fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 42 2023

Geschreven op 19 Okt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de woning van een tandarts geen ondernemingsvermogen is.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 41 2023

Geschreven op 12 Okt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de pauzedrankjes in het theater laagbelast als bar mogen worden, maar alleen voor bezoekers van voorstellingen.

Lees verderTweede Kamer wil onderzoek naar fiscale stimulans voor deelauto’s

Geschreven op 11 Okt 2023

Op 3 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die zijn ingediend bij het tweeminutendebat Auto.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 40 2023

Geschreven op 05 Okt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een letselschade-uitkering behoort tot rendementsgrondslag box 3.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verderPrinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 38 2023

Geschreven op 21 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een terechte winstcorrecties is voor de organisatieadviseur.

Lees verderBinnenkort ontvangt nieuwe groep ondernemers brief met intrekking coronabetalingsregeling

Geschreven op 12 Sept 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen. Begin juli 2023 is de Belastingdienst gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. In september 2023 stuurt de Belastingdienst een intrekkingsbrief aan een tweede groep ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 36 2023

Geschreven op 07 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een echtpaar met een fors vermogen en inkomen een vermindering krijg over box 3-belasting over jaar 2017.

Lees verderIntentie voor opt-out van verplichte AOV-zzp onder voorwaarden

Geschreven op 28 Aug 2023

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de intentie om een opt-out van de verplichte AOV-zzp mogelijk te maken, mits dit betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar is en tijdig kan worden ingevoerd.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 34 2023

Geschreven op 24 Aug 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat enkel het verschaffen van onderdak tegen betaling onvoldoende is voor ANBI-status.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 32 2023

Geschreven op 10 Aug 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen rechtsherstel zal plaatsvinden bij box 3-heffing over 2016.

Lees verderInwerkingtreding Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen

Geschreven op 09 Aug 2023

Per 15 juli 2023 is een deel van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in werking getreden.

Lees verderDe nieuwe box 3-fictie

Geschreven op 12 Jul 2023

De manier waarop het rendement op vermogen wordt belast, blijft voer voor discussie en rechtszaken. In 2020 stelde de Hoge Raad vast dat de box 3-heffing in strijd was met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 24 2023

Geschreven op 06 Jul 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een adviseur zonder omzet geen IB-ondernemer is.

Lees verderDe tussentijdse balans

Geschreven op 05 Jul 2023

Minister Kaag van Financiën had bij de presentatie van de Voorjaarsnota op 28 april jl. één duidelijke boodschap: de tijd van ongedekte uitgaven is voorbij, hoogste tijd om terug te keren naar de begrotingsdiscipline van weleer. We zullen een greep uit de maatregelen in dit artikel toelichten.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 23 2023

Geschreven op 29 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de renovatie en de verkoop van een boot niet leidt tot BTW-ondernemerschap.

Lees verderMeer menselijke maat bij nieuwe gezamenlijke betalingsregeling belasting- en toeslagschulden

Geschreven op 27 Jun 2023

De Staatssecretarissen van Financiën hebben in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën inzicht gegeven over de invoeringsstrategieën voor belasting- en toeslagschulden.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 22 2023

Geschreven op 22 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over dat een meewerkend partner de BTW aankoop van de Porsche niet in aftrek mag brengen.

Lees verderOnafhankelijke belangenbehartiger moet vertrouwen burger vergroten.

Geschreven op 20 Jun 2023

Een onafhankelijke partij die burgers en bedrijven (met name kleine zelfstandigen) bijstaat als het vertrouwen moet worden hersteld of als ze er niet uitkomen met de Belastingdienst en/of de Dienst Toeslagen is een van de mogelijke oplossingen om laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp vorm te geven.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 21 2023

Geschreven op 15 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een aan ex-partner gedane betalingen niet aftrekbaar is als onderhoudsverplichting.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 20 2023

Geschreven op 08 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een telefoonwinkel BTW verschuldigd is over een levering van een telefoon 'op afbetaling' via provider.

Lees verderWetsvoorstel digitalisering in bv-recht is aangenomen

Geschreven op 07 Jun 2023

De Tweede Kamer heeft op 1 juni 2023 het wetsvoorstel Implementatie richtlijn gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (36085) aangenomen.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 19 2023

Geschreven op 02 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen blijvende waardevermindering voor een auto is na schadeherstel.

Lees verderEigen woning gaat niet naar box 3

Geschreven op 31 Mei 2023

Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Lees voor meer informatie verder.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 18 2023

Geschreven op 25 Mei 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een bijtelling wordt gerekend bij een niet sluitende rittenregistratie.

Lees verderEr komt geen aanpassing van de omzetdrempel kleineondernemingsregeling vanwege inflatie

Geschreven op 24 Mei 2023

De hoogte van de omzetdrempel voor de kleineondernemingsregeling zal in ieder geval tot 2026 niet worden aangepast vanwege de inflatie. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën op vragen van de vaste commissie van financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet implementatie Richtlijn Kleineondernemingsregeling.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 17 2023

Geschreven op 18 Mei 2023

Deze week is een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat onder bepaalde omstandigheden een lager gebruikelijk loon wordt toegestaan.

Lees verderBelastingdienst gaat bezwaren en definitieve aanslagen met box 3-inkomen aanhouden

Geschreven op 17 Mei 2023

De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen en het afhandelen van bezwaarschriften met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden aanhouden in afwachting van een nieuw arrest van de Hoge Raad.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 16 2023

Geschreven op 11 Mei 2023

Afgelopen week is een opmerkelijke uitspraak gedaan over de verwerking van aan afpersers betaalde bedragen.

Lees verderAanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Geschreven op 09 Mei 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 aangepast.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 15 2023

Geschreven op 04 Mei 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er bij aan- en verkoop van percelen sprake is van een BTW-ondernemerschap.

Lees verderVerfijningen in overbruggingsperiode box 3 op komst

Geschreven op 02 Mei 2023

Na onderzoek naar verfijningen van de categorie ‘overige bezittingen’ in box 3 is een aantal aanpassingen mogelijk tijdens de overbruggingsperiode vanaf 2023 tot invoering van het toekomstig stelsel.

Lees verderFiscaal nieuws

Geschreven op 25 Apr 2023

Deze week weer nieuw fiscaal nieuws dat belangrijke informatie betreft voor werkgevers en werknemers. Lees hier verder voor meer informatie.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 14 2023

Geschreven op 20 Apr 2023

Deze week is een uitspraak gedaan dat de belastingdienst geen bewijs levert van fraude: afnemer malafide leverancier heeft recht op BTW-aftrek.

Lees verderBijzonder uitstel belastingbetaling

Geschreven op 18 Apr 2023

In dit artikel wordt gesproken over de bijzondere uitstel van belastingbetaling, aangifte WKR 2022, UBO- register niet meer openbaar en de startbijdrage mediation.

Lees verderSlim investeren en kosten maken

Geschreven op 11 Apr 2023

In dit artikel vind terug hoe je slim kunt investeren en kosten kunt maken. Hier zal in de volgende artikelen op door geborduurd worden.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 13 2023

Geschreven op 06 Apr 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een belanghebbende niet voldoet aan het urencriterium. Hierdoor heeft hij geen recht op zelfstandigen- startersaftrek.

Lees verderVerfijnde forfaitaire heffing box 3 minder complex dan een belasting op het werkelijke rendement

Geschreven op 04 Apr 2023

Een verfijnde forfaitaire heffing is minder complex dan een belasting op het werkelijke rendement. Dat schrijft staatssecretaris Van Rij van Financiën aan de Tweede Kamer.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 12 2023

Geschreven op 30 Mrt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er documenten zijn vrijgegeven over de BTW-sportvrijstelling voor het zweefvliegen.

Lees verderOproep aan ondernemers die niet aan aflossings- en betalingsverplichtingen voldoen

Geschreven op 28 Mrt 2023

De Belastingdienst maakt zich zorgen om 73.000 ondernemers die nog helemaal niets hebben afgelost op de coronabelastingschulden. Het kabinet roept deze ondernemers op om hun achterstand in te lopen of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 11 2023

Geschreven op 23 Mrt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een toename rekening-courantschuld een winstuitdeling is.

Lees verderWijziging doelmatigheidsvrijstelling bankenbelasting en vaststelling forfaitaire rendementspercentages in Wet rechtsherstel box 3

Geschreven op 21 Mrt 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het bedrag van de in de Wet bankenbelasting opgenomen doelmatigheidsvrijstelling aangepast en de forfaitaire rendementspercentages in de Wet rechtsherstel box 3 vastgesteld.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 10 2023

Geschreven op 16 Mrt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een crimineel terecht is aangeslagen voor contante geldstromen.

Lees verderTweede Kamer wilt extra schijf in winstbelasting

Geschreven op 14 Mrt 2023

De regering moet onderzoeken of het juridisch en technisch mogelijk is een extra schijf te introduceren in de winstbelasting waarmee excessieve winsten binnen de winstbelasting kunnen worden belast. Dat is de strekking van een motie die de Tweede Kamer op 7 maart 2023 heeft aangenomen.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 9 2023

Geschreven op 09 Mrt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een BV oninbaarheid niet aannemelijk maakt, afwaardering vordering niet toegestaan.

Lees verderDoor de modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst is er geen ruimte voor grote beleidswijzigingen

Geschreven op 07 Mrt 2023

Er is door de modernisering van de ICT-systemen bij de Belastingdienst geen ruimte voor grote beleidswijzigingen in deze kabinetsperiode.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 8 2023

Geschreven op 02 Mrt 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat het inkomen van €738.000 van een drugshandelaar niet te hoog is ingeschat.

Lees verderStaatssecretaris van Financiën over impact uitspraak HvJ EU op wetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister

Geschreven op 28 Feb 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft zijn reactie gegeven op de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register, in relatie tot het initiatiefwetsvoorstel Wet centraal aandeelhoudersregister (CAHR).

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 7 2023

Geschreven op 24 Feb 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat niet gefactureerde managementvergoeding niet aftrekbaar zijn.

Lees verderAdministratieve lasten fiets van de zaak in combinatie met reiskostenvergoeding vereenvoudigd

Geschreven op 21 Feb 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën komt met een vereenvoudiging van de bewijslast voor het verstrekken van een fiets van de zaak in combinatie met een (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 6 2023

Geschreven op 17 Feb 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een verjaringstermijn geldt van 20 jaar voor vergoedingsrechten tussen echtgenoten.

Lees verderDe lange weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Geschreven op 14 Feb 2023

Na een nieuwe reeks wijzigingsvoorstellen en moties stemde de Tweede Kamer eind december in met het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Als ook de Eerste Kamer komend voorjaar akkoord gaat, krijgt de langverwachte hervorming van het pensioenstelsel nu dan toch echt vorm. De nieuwe pensioenwet gaat dan op 1 juli 2023 in. Op deze pagina brengen we de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel nog eens voor het voetlicht.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 5 2023

Geschreven op 09 Feb 2023

Deze week is een uitspraak gedaan dat ronde getallen voor omzet en kosten worden aangemerkt als schatting.

Lees verderEen aantal aandachtspunten in 2023

Geschreven op 07 Feb 2023

Met de pandemie nog in de achteruitkijkspiegel namen we alweer de afslag naar een nieuw ondernemingsjaar. Aan opvolgende crises geen gebrek: de oorlog in Oekraïne, de stikstofperikelen, de inflatie, stijgende prijzen en rente, personeelstekorten, torenhoge energielasten... never a dull moment. Ook dit jaar houdt LB Finance u weer up-to-date met fiscale en wetenswaardige informatie die ondernemers raakt. Alle succes gewenst in 2023!

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 4 2023

Geschreven op 02 Feb 2023

Deze week is een uitspraak gedaan dat Box 3-inkomen wordt verlaagd tot het werkelijk behaalde rendement daarbij wordt het besluit van rechtsherstel gepasseerd.

Lees verderNota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Geschreven op 31 Jan 2023

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 3 2023

Geschreven op 26 Jan 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een bestuurder die opzettelijk zijn BTW aangiften onjuist indiende bestuurdersaansprakelijkheid heeft.

Lees verderOnderzoek kilometerregistratie voor betalen naar gebruik verschenen

Geschreven op 24 Jan 2023

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het onderzoek naar een systeem voor het betrouwbaar registreren van het aantal gereden kilometers voor het betalen naar gebruik aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 2 2023

Geschreven op 19 Jan 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over dat een hoger beroepsheeft geleidt tot een immateriële schadevergoeding van € 5000.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 1 2023

Geschreven op 12 Jan 2023

Deze week is een uitspraak gedaan over dat een prof hockeyspeler geen IB-ondernemer is.

Lees verderBelastingplan 2023

Geschreven op 11 Jan 2023

In deze blog vind je een overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Medio november stemde de Tweede Kamer in met de plannen, de Eerste Kamer is in december aan zet. Onderstaand enkele ‘highlights’ die je niet mag missen. Ook belichten we de belangrijkste fiscale maatregelen, de autobelastingen in 2023 en ten slotte de energiemaatregelen waar ondernemers mee van doen hebben.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 47

Geschreven op 05 Jan 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat contante opnames niet worden geaccepteerd als besteed aan alimentatiebetalingen.

Lees verderFinanciële werknemersparticipaties worden niet aantrekkelijker gemaakt

Geschreven op 03 Jan 2023

De Staatssecretaris van Financiën reageert op een voorstel van het CNV om financiële werknemersparticipaties aantrekkelijker en breder toegankelijk te maken.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 46

Geschreven op 29 Dec 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een belanghebbende in hoger beroep een hogere verzuimboete krijgt.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 45

Geschreven op 22 Dec 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over een uit de hand gelopen rekening-courantkrediet die leidt tot belaste pensioenaanspraak.

Lees verderDe belastingdienst treed wél op tegen zwartspaarders

Geschreven op 20 Dec 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën nuanceert de uitspraak dat zwartspaarders hun zwarte geld alsnog kunnen melden zonder dat dit leidt tot boete of navordering als gevolg van het rechtsherstel naar aanleiding van het Kerstarrest. De bewindsman is van plan een onderzoek te starten naar de herziening van het boeterecht.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 44

Geschreven op 15 Dec 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over een postbezorgster die geen IB-onderneming drijft.

Lees verderCoulance na storing IT-systeem Belastingdienst, Douane en Toeslagen

Geschreven op 13 Dec 2022

Burgers en bedrijven die last hebben gehad van de storing van het IT-systeem van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen, en daardoor niet tijdig aan hun verplichtingen kunnen voldoen, kunnen rekenen op een coulante houding.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 43

Geschreven op 08 Dec 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er bij kennis van fraude er geen recht meer bestaat op BTW-aftrek.

Lees verderTweede nota van wijziging wetsvoorstel Overbruggingswet box 3

Geschreven op 06 Dec 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de tweede nota van wijziging bij de Overbruggingswet box 3 (36204) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil een massaal bezwaar plus procedure toevoegen.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 42

Geschreven op 01 Dec 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een drugsdealer een chalet koopt en personenauto's voor zijn zoon.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 41

Geschreven op 24 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen recht is op VPB-vrijstelling voor professionele ondersteuners bij stoppen-met-rokenprogramma.

Lees verderDe tweede nota van wijzigingen bij de overbruggingswet box 3 is naar de tweede kamer gestuurd.

Geschreven op 21 Nov 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de tweede nota van wijziging bij de Overbruggingswet box 3 (36204) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil een massaalbezwaarplusprocedure toevoegen.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 40

Geschreven op 17 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan date rechtbank het beleid van de Belastingdienst in de KinderOpvangToeslag (KOT) affaire heeft gekraakt.

Lees verderDe hoogte van de kindertoeslag wordt bepaald door het verzamelinkomen en woonsituatie.

Geschreven op 15 Nov 2022

Het verzamelinkomen uit de Wet IB 2001 is een algemeen aanvaard begrip om de draagkracht te bepalen. Bij de introductie van de toeslagen is bewust gekozen om het toetsingsinkomen aan te laten sluiten bij het verzamelinkomen.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 39

Geschreven op 10 Nov 2022

Deze week is een uitspraak gedaan over een foute belastingadviseur die is ontslagen van rechtsvervolging.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 38

Geschreven op 03 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een door de bank betaalde schadevergoeding wegens inbraak, het verzwegen vermogen heeft onthult.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 37

Geschreven op 27 Okt 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat er geen laag tarief geldt voor alcoholische pauzedrankjes in het theater.

Lees verderMarginale druk hoger dan 100% niet eenvoudig op te lossen

Geschreven op 24 Okt 2022

Dat de marginale druk in het huidige stelsel van belastingen en toeslagen zeer hoog en soms zelfs hoger dan 100% kan zijn, is het gevolg van de stapeling van inkomensafhankelijke regelingen. Dat is een bekend onbedoeld gevolg van het huidige stelsel.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 36

Geschreven op 20 Okt 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat het gebruikelijke loon niet tijdsevenredig wordt bepaald.

Lees verderWetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie ingediend

Geschreven op 17 Okt 2022

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de ontbinding op eigen initiatief van rechtspersonen zonder baten, in de praktijk ook ‘turboliquidatie’ genoemd.

Lees verderColumn: opvallende uitspraak week 35

Geschreven op 13 Okt 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een aanschaf van een elektrische fiets zorgt voor aftrek op specifieke zorgkosten.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 34

Geschreven op 06 Okt 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat handgeschreven zorgkosten facturen onbetrouwbaar zijn en daarom niet aftrekbaar als zorgkosten zijn.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 33

Geschreven op 29 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er een onvoorwaardelijke celstraf wordt opgelegd voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslagen.

Lees verderTijdelijke regeling ontbrekende registraties UBO-register verlengd

Geschreven op 26 Sept 2022

Eerder is een verlenging aangekondigd van de tijdelijke regeling omtrent hoe om te gaan met ontbrekende registraties in het UBO-register. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 september 2022, maar dat is verlengd naar 1 januari 2023.

Lees verderPrinsjesdag 2022: Overbruggingswet box 3

Geschreven op 26 Sept 2022

Op Prinsjesdag is de Overbruggingswet box 3 bij de Tweede Kamer ingediend. Het pakket bestaat uit zeven wetsvoorstellen. Waarvan de Overbruggingswet box 3 hier wordt besproken.

Lees verderPrinsjesdag 2022: Belastingplan 2023

Geschreven op 23 Sept 2022

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Belastingplan 2023 bij de Tweede Kamer ingediend. Het pakket bestaat uit zeven wetsvoorstellen die we in dit artikel zullen bespreken.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 32

Geschreven op 22 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat het vertrouwensbeginsel niet geschonden wordt met een matrixbord langs de snelweg

Lees verderWerkwijze versoepeling betalingsregeling corona-belastingschulden rond Prinsjesdag bekend

Geschreven op 19 Sept 2022

Rond Prinsjesdag 2022 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de werkwijze ten aanzien van verzoeken van versoepeling en verlenging van de betalingsperiode voor corona-belastingschulden naar aanleiding van de aangenomen moties inzake de betalingsregeling.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 31

Geschreven op 15 Sept 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat de schatting van de verzwegen omzet van een nachtclub redelijk is.

Lees verderDrie scenario’s voor rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

Geschreven op 12 Sept 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën schetst in een brief aan de Tweede Kamer drie scenario’s voor rechtsherstel aan belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting in verband met de box 3-heffing (niet-bezwaarmakers).

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 30

Geschreven op 08 Sept 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat de bijtelling voor privégebruik terecht is toegewezen na een niet aansluitende rittenregistratie.

Lees verderOnbelaste thuiswerkvergoeding per 1 januari 2023 geïndexeerd naar € 2,13

Geschreven op 05 Sept 2022

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt naar verwachting per 1 januari 2023 geïndexeerd naar € 2,13 per dag. Dat antwoordt staatssecretaris Van Rij van Financiën op Kamervragen van het lid De Jong (D66) over de hoogte van de thuiswerkvergoeding.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 28

Geschreven op 01 Sept 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een miljoenen claim voor de gedupeerde van de toeslagen affaire niet reëel is.

Lees verderGoedkeuring aanwenden oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente

Geschreven op 22 Aug 2022

De Staatssecretaris van Financiën keurt onder voorwaarden goed dat de leeftijdsgrens waarop een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) uiterlijk kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente, niet van toepassing is.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 27

Geschreven op 18 Aug 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een frauderende belastingadviseur de komende 3 jaar niet als belastingadviseur mag optreden.

Lees verderVanaf 2030 betalen naar gebruik in motorrijtuigenbelasting

Geschreven op 15 Aug 2022

Het kabinet is van plan om de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2030 te hervormen naar een systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg. Het systeem wordt daarmee omgevormd van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik.

Lees verderColumn: Opvallende uitspraken week 26

Geschreven op 11 Aug 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat een oud-werknemer forse boetes moet gaan betalen voor de overstap naar een concurrent.

Lees verderKabinet wil geen aanpassing successiewet en erfrecht

Geschreven op 08 Aug 2022

Een wijziging van de wijze waarop schenkingen en erfenissen afkomstig van alleenstaanden worden belast zou een fundamentele wijziging betekenen van de uitgangspunten die aan het huidige stelsel ten grondslag liggen. Bovendien wordt het stelsel complexer en heeft een wijziging budgettaire implicaties.

Lees verderKabinet wil vermogensongelijkheid verkleinen

Geschreven op 01 Aug 2022

Het kabinet reageert op het onderzoek ‘Ongelijkheid en herverdeling’ waarin het CPB concludeert dat herverdeling voornamelijk het gevolg is van overheidsuitgaven en dat de belastingdruk voor de meeste inkomens gelijk is. De belastingdruk voor topinkomens is daarentegen substantieel lager dan voor andere inkomensgroepen.

Lees verderCompensatie voor hoge energieprijzen en inflatie

Geschreven op 25 Jul 2022

De roep om compensatie voor de almaar stijgende prijzen en aanhoudende inflatie heeft het kabinet beantwoord met een aantal compensatiemaatregelen die de pijn voor zowel particulieren als bedrijven enigszins moet verzachten.

Lees verderWat is voor u de optimale aftrek van de gemengde kosten?

Geschreven op 18 Jul 2022

Een vast percentage niet aftrekbaar of een vast bedrag niet aftrekbaar, wat is voor u de optimale aftrek van de gemengde kosten?

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 25

Geschreven op 14 Jul 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een rechtspersoon geen straf krijgt na het indienen van valse BTW-aangiften. Ook is een uitspraak gedaan dat het verkopen van coins in computerspellen belast zal worden met 21% BTW.

Lees verderWijziging op komst in de kleine ondernemersregeling (KOR)?

Geschreven op 11 Jul 2022

Op 1 januari 2020 is een nieuwe KOR geïntroduceerd, nu, ruim twee jaar later wordt gekeken hoe deze nieuwe KOR wordt ervaren door ondernemers en de Belastingdienst.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 24

Geschreven op 07 Jul 2022

Deze week is er een uitspraak gedaan dat het verstrekken van desinformatie heeft geleid tot een schadevergoeding. Ook is er een opmerkelijke uitspraak gedaan dat een mensensmokkelaar zijn opgelegde aanslagen probeerde te verminderen.

Lees verderNieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement per 2025

Geschreven op 04 Jul 2022

Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting. Staatssecretaris Van Rij heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de contouren worden geschetst van het nieuwe stelsel. 

Lees verdercolumn: opvallende uitspraken week 23

Geschreven op 30 Jun 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een geschatte BTW-naheffing terecht wordt vernietigd. Ook is er deze week een uitspraak gedaan dat er geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten komt.

Lees verderRechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers

Geschreven op 28 Jun 2022

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 in eerste instantie alleen toe te passen op de massaal bezwaarmakers en op alle belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Dat staat in een brief van Staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Voor de toepassing van het rechtsherstel is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. 

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 22

Geschreven op 23 Jun 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat de box 3-heffing verlaagd is naar nihil bij een handelaar, doordat een rendement op het vermogen niet aannemelijk is gesteld.

Lees verderWetswijziging vanaf 1 juli 2022

Geschreven op 20 Jun 2022

Vanaf 1 juli 2022 vinden er weer verschillende wetswijzigingen plaats. In dit artikel plaatsen we de belangrijkste wetswijzigingen voor jullie op een rijtje.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 21

Geschreven op 16 Jun 2022

Deze week is er een uitspraak gedaan dat valselijke kwitantie geen bewijs is voor een aftrekbare gift.

Lees verderKomt er nu dan eindelijke een eind aan de misleidende ‘van-voor’ prijzen?

Geschreven op 13 Jun 2022

Tegenwoordig is het fenomeen dat consumenten worden misleid door valse prijsvermindering bij iedereen bekend. Verkopers verhogen de prijs een korte tijd voor de prijs van een product of dienst verlaagd wordt. Hierdoor lijkt de korting groter en aantrekkelijk, terwijl in werkelijkheid de korting vaak maar uit een klein bedrag bestaat of dat er zelfs helemaal geen sprake is van een korting. Hier moet verandering in komen en daarom heeft de ministerraad ingestemd met het volgende voorstel: ‘het misleiden van consumenten met valse prijsverminderingen moet wettelijk worden aangepakt.’

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 20

Geschreven op 09 Jun 2022

Afgelopen week is er een opmerkelijke uitspraak gedaan over een door een executeur vergokte erfenis. Daarnaast vermelden wij nog een uitspraak dat een deel van de hypotheekrente betaald aan een ex-echtgenoot niet aftrekbaar is als onderhoudsverplichting.

Lees verderStaatssecretaris wil spoedige behandeling wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

Geschreven op 07 Jun 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer verzocht het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022) zo spoedig mogelijk te behandelen.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 19

Geschreven op 02 Jun 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat door de thuiswerk maatregel de post niet adequaat is verwerkt, waardoor de Belastingdienst te laat betaald is.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 18

Geschreven op 26 Mei 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan over dat het niet aannemelijk is dat er wordt voldaan aan het urencriterium en dat de kostenaftrek niet aannemelijk zijn.

Lees verderTweede Kamer wil nu geen boetes of taakstraffen voor niet registreren in UBO-register

Geschreven op 23 Mei 2022

Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. De Tweede Kamer wil dat tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen worden opgelegd voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht. 

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 17

Geschreven op 19 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Lees verderHet STAP-budget vervangt de scholingsaftrek

Geschreven op 16 Mei 2022

De belastingaftrek voor scholing is afgelopen jaar afgeschaft, maar op 1 maart 2022 komt hier het zogenoemde STAP-budget voor in de plaats. Wilt u hier meer over weten, lees verder.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 16

Geschreven op 12 Mei 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er terecht een naheffingsaanslag is opgelegd i.v.m. het ontdekken van een schaduwboekhouding.

Lees verderMaximale transitievergoeding

Geschreven op 09 Mei 2022

De transitievergoeding is in 2022 aangepast ten opzichte van 2021, doordat het Centraal Planbureau (CPB) een stijging van gemiddeld 2,2% van de cao-lonen raamde. Lees hier verder om te weten over welke bedragen het gaat.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 15

Geschreven op 05 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat er bij verboden discriminatie geen arbeidskorting wordt verleend. Ook is er een uitspraak gedaan dat kasstortingen op bankrekening van een dga een winstuitdeling is.

Lees verderTien tips voor cyberveiligheid

Geschreven op 02 Mei 2022

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) houdt er rekening mee dat Poetins aanval op Oekraïne ook ernstige gevolgen kan hebben voor onze nationale veiligheid. De dreiging van hackers die communicatiesystemen, ziekenhuizen, primaire infrastructuur of het betalingsverkeer platleggen, is reëel te noemen. Het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid bewaakt onze digitale infrastructuur en geeft beveiligingsadviezen. Met onderstaande aandachtspunten kun je in je eigen organisatie met cybersecurity aan de slag.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 14

Geschreven op 28 Apr 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat als een particulier met een voucher betaald van het platform dat de levering belast zal worden. Ook is er een uitspraak gedaan dat een belanghebbende niet voldoet aan de bewijslast, omdat zijn rittenregistratie tot driemaal toe zijn gecorrigeerd.

Lees verderTweede Kamer wil verlenging terugbetaaltermijn coronabelastingschulden

Geschreven op 25 Apr 2022

De regering moet diverse scenario’s maken om ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid te bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen naar (fors) langer dan de huidige vijf jaar. Dergelijke ondernemingen mogen niet in de problemen komen door een voor hen knellend terugbetaalregime van de Belastingdienst. Lees hierover meer.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 13

Geschreven op 21 Apr 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan over een hotelexploitant die terecht als inlener aansprakelijk werd gesteld.

Lees verderTweede kamer wil onbelaste reiskostenvergoeding eerder verhogen

Geschreven op 19 Apr 2022

De Tweede Kamer wil dat de regering al bij het Belastingplan 2023 beziet of de onbelaste reiskostenvergoeding eerder kan worden verhoogd dan pas in 2024 en 2025. 

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 12

Geschreven op 14 Apr 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij onduidelijkheid over creditfacturen er geen BTW-teruggave plaatsvind. Ook is er een uitspraak gedaan dat een verklaring van de huisarts voldoende onderbouwing is voor zorgkosten.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 11

Geschreven op 07 Apr 2022

Deze week is een uitspraak gedaan over dat het afzien van een vrijwilligersvergoeding niet aftrekbaar is als gift. Ook is er een opvallende uitspraak gedaan dat een heler (deels) recht heeft op aftrek van kosten.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 10

Geschreven op 31 Mrt 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat door een eenmalige afkoop van lijfrenteverzekering er geen recht meer is op zorg- en huurtoeslag.

Lees verderLoketten voor NOW en TVL

Geschreven op 31 Mrt 2022

Let op! De aanvraagperiode van NOW6 en de TVL eindigt binnenkort. Lees hier verder wat je kunt doen.

Lees verderSchenkingsvrijstelling eigen woning al per 2023 verlaagd

Geschreven op 28 Mrt 2022

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Lees verderInschrijving UBO-register

Geschreven op 24 Mrt 2022

Schrijf je nu in voor het UBO-register!

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 9

Geschreven op 24 Mrt 2022

Deze week werd er een uitspraak gedaan, vermindering naheffing loonheffingen voor discotheek, vergrijpboete vernietigd. Ook werd er een uitspraak gedaan over dat een bestuurder zwart loon verstrekt wat heeft geleidt tot een naheffingsaanslag en een vergrijpboete. Lees voor meer informatie verder.

Lees verderGevolgen arrest box 3 voor lopende processen Belastingdienst en invorderingspauze

Geschreven op 21 Mrt 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de gevolgen van het kerstarrest van de Hoge Raad over de box-heffing voor de lopende processen van de Belastingdienst. Verder wordt een invorderingspauze ingesteld voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022, lees hier verder.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 8

Geschreven op 17 Mrt 2022

Deze week werd een uitspraak gedaan dat een geregistreerd partnerschap heeft geleidt tot een fiscaal partnerschap. Ook is er een uitspraak gedaan dat een bezoek aan de cafetaria geen bedrijfsactiviteit is voor een autohandelaar.

Lees verderCorona-steunmaatregelen afgeschaft per 1 april 2022

Geschreven op 14 Mrt 2022

In verband met de positieve ontwikkelingen rondom het corona-virus stopt het kabinet met ingang van 1 april 2022 met de corona-steunmaatregelen. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetaling. Ook komt een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Lees hier verder wat dit voor je zou kunnen betekenen.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 7

Geschreven op 10 Mrt 2022

Deze week werd er een uitspraak gedaan, een terechte naheffingsaanslag voor ten onrechte niet-verlegde BTW. Ook is er een uitspraak gedaan dat een LB-naheffingsaanslag vernietigd is, omdat rechtsgrond ontbreekt om met eHerkenning aangifte te doen.

Lees verderHet regeerakkoord in tien onderwerpen

Geschreven op 07 Mrt 2022

Het coalitieakkoord 2021-2025 draagt de veelbelovende titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Onderstaand een tiental in het oog springende onderwerpen.

Lees verderBelastingaftrek voor scholing wordt vervangen door het STAP-budget

Geschreven op 03 Mrt 2022

De belastingaftrek voor scholing is afgelopen jaar afgeschaft, maar op 1 maart 2022 komt hier het zogenoemde STAP-budget voor in de plaats. Wilt u hier meer over weten, lees verder.

Lees verderHerziening kinderopvangtoeslag

Geschreven op 28 Feb 2022

De kindertoeslag zal op de schop gaan in 2023, maar wat houdt dit nu in? Lees hier verder...

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 6

Geschreven op 24 Feb 2022

Deze week werd een uitspraak gedaan dat een oververhitte woningmarkt geen reden kan zijn voor WOZ-waarde verlaging. Ook is er een uitspraak gedaan dat er een correctie op de BTW-vooraftrek gedaan wordt, omdat de belaste verhuur niet aannemelijk wordt gemaakt. Lees hier verder.

Lees verderOverdrachtsbelasting wordt hoger voor beleggers

Geschreven op 21 Feb 2022

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor verkrijgingen door rechtspersonen en particulieren die de woning niet zelf langdurig gaan bewonen, gaat omhoog in 2023. Lees voor meer informatie verder.

Lees verderVoortzetting coronasteun voor ondernemers

Geschreven op 08 Feb 2022

De omikronvariant van het coronavirus houdt ons nog altijd in de greep. Het nieuw aangetreden kabinet Rutte-IV bracht versoepelingen aan. Het coronasteunpakket voor ondernemers is verlengd tot en met maart 2022. Bij het afsluiten van de kopij voor deze FACTS is nadere invulling van coronamaatregelen nog ongewis. We lichten de voortgezette regelingen kort hieronder toe.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 5

Geschreven op 07 Feb 2022

Deze week in column ‘opvallende uitspraken’ behandelen we een uitspraak: ''Bij voldoende inkomen en vermogen is er geen sprake van interen op vermogen en is er dus wel box3 heffing verschuldigd.''

Lees verderGemengde kosten

Geschreven op 01 Feb 2022

De 'gemengde kosten' leveren een privévoordeel op, dat belast is. Lees hier verder.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken week 3

Geschreven op 31 Jan 2022

Opvallende uitspraken: Deze week bespreken we een opvallende uitspraak met betrekking tot het voeren van een slechte administratie dat tot gevolg heeft dat de belastingdienst een schatting maakt van de winst. Zorg dus voor een deugdelijke administratie!

Lees verderMiddelingsregeling verdwijnt!

Geschreven op 20 Jan 2022

Volgens het coalitieakkoord gaat de middelingsregeling per 2023 verdwijnen. Met behulp van deze middelingsregeling kunnen belastingplichtigen jaren met een hoger inkomen compenseren met jaren met een lager inkomen om zodoende een tarief voordeel te behalen. Deze belastingfaciliteit gaat dus verdwijnen, lees hier verder.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken

Geschreven op 17 Jan 2022

Deze week besteden we aandacht aan de uitspraak van het College van Beroep waarbij de opvolger van een familiebedrijf alsnog een hogere TVL-subsidie vanwege COVID-19 krijgt toegekend. Daarnaast bespreken we een interessante uitspraak met betrekking tot het effect van de coronapandemie op de hoogte van de huurwaarde met peildatum 1 januari 2019.

Lees verderColumn: opvallende uitspraken

Geschreven op 10 Jan 2022

Deze week behandelen we een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland inzake een afwijzing van een tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang tijdens corona. Verder behandelen we ook een uitspraak van de Rechtbank Zeeland of een winstuitkering terecht wordt aangemerkt als loon uit dienstbetrekking.

Lees verderBelastingplan 2022

Geschreven op 04 Jan 2022

Het jaar 2022 is bijna begonnen. Hieronder volgen enkele wijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.

Lees verderBox 3 heffing

Geschreven op 30 Dec 2021

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen. Voorlopig verandert dit niet, het kabinet wil dit pas in 2025 aanpassen

Lees verderVerhoging eerste schijf vennootschapsbelasting

Geschreven op 28 Dec 2021

Het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%, maar gaat in 2022 gelden tot een belastbaar bedrag van € 395.000, dit was in 2021 € 245.000. Het meerdere wordt belast met 25,8% was 25,0%.

Lees verderThuiswerkvergoeding

Geschreven op 23 Dec 2021

Vanaf 1 januari 2022 komt er een gerichte vrijstelling voor algemene thuiswerkkosten van €2,- per thuiswerkdag.

Lees verderEINDEJAARSTIPS

Geschreven op 16 Dec 2021

Het jaar 2021 is bijna ten einde. Hieronder vindt u nog enkele fiscale tips die u nog voor het einde van het jaar zou kunnen uitvoeren.

Lees verderWerkkostenregeling (WKR)

Geschreven op 16 Dec 2021

Heeft u de vrije ruimte al volledig benut voor uw werknemers? Wellicht heeft u nog wat ruimte over om belastingvrij een leuke kerstattentie voor uw werknemer aan te schaffen. Lees verder om uw vrije ruimte te berekenen.

Lees verderInvesteringsaftrek

Geschreven op 16 Dec 2021

Jaarlijks kunt u voor investeringen boven de € 2.400 een beroep doen op de investeringsaftrek. Tot investeringen voor € 59.170 kunt u 28% extra in aftrek nemen. Mogelijk dat u nog een extra investering kunt doen om optimaal gebruik hiervan te maken. Lees hier verder hoe u de investeringsaftrek kunt berekenen.

Lees verderVerlaag BOX 3 vermogen

Geschreven op 16 Dec 2021

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen. De peildatum voor de heffing is altijd 1 januari. Het kan derhalve fiscaal gunstig voor u zijn om het BOX 3 vermogen nog voor 1 januari a.s. te verlagen. Lees hier enkele tips om dit te kunnen doen.

Lees verderNIEUW: ONDERNEMEN.NL

Geschreven op 02 Dec 2021

Onlangs lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland het platform ondernemen.nl

Lees verderTijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 29 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verderOndernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verderTijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Tozo (uitvoering door gemeenten)

Geschreven op 26 Mrt 2020

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op extra tijdelijke ondersteuning.

Lees verderbijzonder uitstel van betaling door de belastingdienst

Geschreven op 26 Mrt 2020

Wanneer u in de problemen bent gekomen door de coronacrisis kunt u uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van belastingen.

Lees verderBanken verlenen uitstel voor aflossings- verplichtingen

Geschreven op 20 Mrt 2020

Een aantal Nederlandse banken hebben gezamenlijk besloten om ondernemers met een lening beneden de 2,5 miljoen euro uitstel van betaling te verlenen voor de rente- en aflossingsverplichtingen.

Lees verderMaatregelen in verband met het coronavirus

Geschreven op 14 Mrt 2020

Voor ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen zijn er door het kabinet een aantal maatregelen getroffen om deze ondernemers tegemoet te komen. Hieronder vind u een opsomming van de maatregelen.

Lees verderBereikbaarheid medewerkers LB Finance

Geschreven op 14 Mrt 2020

In verband met de aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus is de bezetting op ons kantoor in Haarlem tot een minimum terug gebracht en werken de overige medewerkers vanuit huis. Wij blijven uiteraard telefonisch en per email bereikbaar

Lees verderTransitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verderloon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verderPrinsjesdag 2018 (deel 3): overige maatregelen

Geschreven op 05 Okt 2018

In onze vorige nieuwsberichten hebben wij u reeds bericht over enkele belangrijke belastingwijzigingen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. Hieronder volgen nog enkele wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.

Lees verderPrinsjesdag 2018 (deel 2): Hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd!

Geschreven op 28 Sept 2018

De regering heeft het voornemen om de aftrekposten voortaan alleen tegen het laagste box 1-tarief af te laten trekken. Dit betekent onder andere dat uw hypotheekrenteaftrek nog sneller wordt afgebouwd dan nu reeds het geval is. Hieronder leest u meer.

Lees verderPrinsjesdag 2018: De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA

Geschreven op 20 Sept 2018

De regering heeft de volgende voorstellen opgenomen in het belastingplan 2019. Deze komen veelal voort uit het regeerakkoord en waren al langer bekend. Het belastingplan 2019 moet in de komende maanden nog door de Staten Generaal worden vastgesteld en kan dus nog wijzigen. De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA (directeur grootaandeelhouder) vind u hieronder.

Lees verderINVESTEER OP TIJD!

Geschreven op 29 Aug 2018

Verlaging Energie-Investeringsaftrek naar 45%

Lees verderKleine ondernemers regeling (KOR) wordt aangepast

Geschreven op 17 Aug 2018

Als u als BTW-ondernemer op dit moment niet minder dan € 1.883 aan BTW bent verschuldigd heeft u recht op belastingvermindering, mits u een zelfstandige IB-ondernemer bent.

Lees verder30% Regeling ingekort!

Geschreven op 10 Aug 2018

Als u buitenlandse werknemers in dienst heeft of neemt kunt u, onder bepaalde voorwaarden, voor deze werknemers de zogenaamde 30% regeling aanvragen.

Lees verderEeuwig borg staan is oneindig riskant

Geschreven op 03 Aug 2018

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Lees verderWhat’s in the name: Rekening-courant of salaris?

Geschreven op 27 Jul 2018

Als ondernemer doet u wel eens betalingen waarbij het niet altijd duidelijk is welke omschrijving u daaraan moet geven.

Lees verder5 tips om een hack te voorkomen

Geschreven op 23 Jul 2018

Niet alleen banken hebben te maken met cyberaanvallen, ook het MKB is het doelwit van kwaadwillende hackers. Met deze 5 tips maakt u het hackers een stuk lastiger.

Lees verderVergoeding woon-werkverkeer

Geschreven op 16 Jul 2018

De maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer is lang niet altijd kostendekkend. Hoe kunt u hier als werkgever het beste mee omgaan?

Lees verderNieuw btw-tarief 9%

Geschreven op 09 Jul 2018

Hoogstwaarschijnlijk zal de aangekondigde btw verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 doorgevoerd worden. Waar moet u op letten?

Lees verderFactuur niet betaald? Vraag tijdig de BTW terug!

Geschreven op 02 Feb 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de BTW-wetgeving op het gebied van teruggave van de BTW op niet betaalde facturen gewijzigd. U kunt deze nu eerder terugvragen!

Lees verderSamenwerking gezocht

Geschreven op 09 Dec 2017

Wij willen graag met je samenwerken. Zonder beperkingen van tijd of plaats. Met de cloud applicatie eAccounting van Visma doen we samen jouw administratie. Jij doet de zaken die je zelf wilt en kunt doen en wij pakken de rest op.

Lees verderVergoeding freelancer digitaal aanmelden

Geschreven op 01 Dec 2017

Wanneer u gebruik maakt van freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn, moet u aan de belastingdienst doorgeven welke bedragen u aan die krachten heeft uitbetaald.

Lees verderDe investeringsaftrek al optimaal benut?

Geschreven op 24 Nov 2017

Heeft u de investeringsaftrek al optimaal benut? Als u als ondernemer investeert heeft u mogelijk recht op een extra aftrekpost. Er bestaan een aantal investeringsregelingen zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie investeringsaftrek (EIA) en de Milieu investeringsaftrek (MIA). U heeft nog een maand om de mogelijke aftrek te realiseren!

Lees verder5 tips om boetes te voorkomen bij aangifte intracommunautaire transacties

Geschreven op 17 Nov 2017

Als uw onderneming zaken doet met buitenlandse bedrijven heeft u vast wel eens een brief van het Central Liaison Office (CLO) ontvangen waarin u wordt verzocht om uw aangifte intracommunautaire transacties te verbeteren. Indien u geen correctie doorvoert, loopt u risico op een boete. Wij hebben enige tips ter voorkoming op een rijtje gezet.

Lees verderHerkwalificatie LB Finance door het NOAB

Geschreven op 10 Nov 2017

LB Finance is lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Recentelijk vond in het kader van dit lidmaatschap een herkwalificatie plaats op ons kantoor. Deze week ontvingen wij de positieve uitslag van deze toetsing.

Lees verderAlvast kosten besparen op uw R&D uitgaven 2018

Geschreven op 03 Nov 2017

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk geeft u de mogelijkheid om de kosten die u maakt voor innovatie te verlagen. Zowel loonkosten als andere kosten die u maakt uit hoofde van R&D komen voor de verlaging in aanmerking.

Lees verderBeloon uw partner

Geschreven op 27 Okt 2017

Werkt uw partner mee in de onderneming dan zijn er een aantal mogelijkheden om hem of haar op een fiscaal gunstige wijze te belonen.

Lees verderRegel je pensioen in eigen beheer nu!

Geschreven op 23 Okt 2017

U heeft nog tot 31 december dit jaar de tijd om gebruik te maken van de fiscale korting van 34,5 % op de belastingheffing van de afkoop van uw pensioen in eigen beheer. Maar ook als u hier geen gebruik van maakt is het raadzaam om uw pensioen in eigen beheer voor 31 december om te zetten.

Lees verderAanpassing regelgeving zzp’ers (wet DBA)

Geschreven op 13 Okt 2017

Het aanstaande kabinet Rutte III heeft haar plannen voor de arbeidsmarkt bekend gemaakt. Daarin staat dat het kabinet de positie van zzp’ers wil verbeteren.

Lees verderPrinsjesdag: De belangrijkste wijzigingen voor 2018 op een rij.

Geschreven op 29 Sept 2017

Afgelopen Prinsjesdag had geen aardverschuivingen tot gevolg, omdat het demissionair kabinet geen beleidswijzigingen doorvoert. Het Belastingplan 2018 borduurt derhalve voort op het reeds ingezette beleid, aangevuld met wat reparatiewetgeving.

Lees verderEen webwinkel starten? Let op de BTW!

Geschreven op 02 Dec 2016

Verkopen via het internet worden steeds populairder. Het starten van een webwinkel is tegenwoordig ook vrij eenvoudig. Maar let op, als jouw webwinkel erg succesvol blijkt kan je te maken krijgen met de BTW in het desbetreffende land waaraan je verkoopt.

Lees verderDigitale deponeringsplicht: LB Finance is er klaar voor en helpt u graag!

Geschreven op 21 Okt 2016

Heeft u een B.V. of en N.V. dan bent u verplicht om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Lees verderSPOOKFACTUREN, PAS OP!

Geschreven op 07 Okt 2016

Spookfacturen komen in veel verschillende soorten voor. Soms gaat het om kleine bedragen maar soms zit je ook aan een duur contract vast.

Lees verder3 voordelen van E-facturatie voor de ondernemer

Geschreven op 16 Sept 2016

Elektronisch factureren (e-facturatie) is het digitaal versturen en automatisch verwerken van facturen. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst snel in omvang zal toenemen.

Lees verderVrijwilligersvergoeding onbelast?

Geschreven op 08 Jun 2016

Vrijwilligers kunnen vergoedingen ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten bij een vereniging of stichting, of te wel een organisatie of instelling die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Lees verderAdministratie bewaren?

Geschreven op 15 Apr 2016

De administratie van een onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Dit jaar kunt u dus de administratie over 2008, en alle voorgaande jaren, weg doen. Er is echter een uitzondering:

Lees verderGevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder