Uw business sturen op basis van cijfers

Nieuws

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verderOndernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verderTijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Tozo (uitvoering door gemeenten)

Geschreven op 26 Mrt 2020

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op extra tijdelijke ondersteuning.

Lees verderbijzonder uitstel van betaling door de belastingdienst

Geschreven op 26 Mrt 2020

Wanneer u in de problemen bent gekomen door de coronacrisis kunt u uitstel van betaling aanvragen voor de betaling van belastingen.

Lees verderBanken verlenen uitstel voor aflossings- verplichtingen

Geschreven op 20 Mrt 2020

Een aantal Nederlandse banken hebben gezamenlijk besloten om ondernemers met een lening beneden de 2,5 miljoen euro uitstel van betaling te verlenen voor de rente- en aflossingsverplichtingen.

Lees verderMaatregelen in verband met het coronavirus

Geschreven op 14 Mrt 2020

Voor ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen zijn er door het kabinet een aantal maatregelen getroffen om deze ondernemers tegemoet te komen. Hieronder vind u een opsomming van de maatregelen.

Lees verderBereikbaarheid medewerkers LB Finance

Geschreven op 14 Mrt 2020

In verband met de aanbevelingen van de overheid ter bestrijding van het coronavirus is de bezetting op ons kantoor in Haarlem tot een minimum terug gebracht en werken de overige medewerkers vanuit huis. Wij blijven uiteraard telefonisch en per email bereikbaar

Lees verderTransitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verderloon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verderPrinsjesdag 2018 (deel 3): overige maatregelen

Geschreven op 05 Okt 2018

In onze vorige nieuwsberichten hebben wij u reeds bericht over enkele belangrijke belastingwijzigingen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. Hieronder volgen nog enkele wijzigingen die voor u van belang kunnen zijn.

Lees verderPrinsjesdag 2018 (deel 2): Hypotheekrenteaftrek sneller afgebouwd!

Geschreven op 28 Sept 2018

De regering heeft het voornemen om de aftrekposten voortaan alleen tegen het laagste box 1-tarief af te laten trekken. Dit betekent onder andere dat uw hypotheekrenteaftrek nog sneller wordt afgebouwd dan nu reeds het geval is. Hieronder leest u meer.

Lees verderPrinsjesdag 2018: De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA

Geschreven op 20 Sept 2018

De regering heeft de volgende voorstellen opgenomen in het belastingplan 2019. Deze komen veelal voort uit het regeerakkoord en waren al langer bekend. Het belastingplan 2019 moet in de komende maanden nog door de Staten Generaal worden vastgesteld en kan dus nog wijzigen. De 5 belangrijkste wijzigingen voor de DGA (directeur grootaandeelhouder) vind u hieronder.

Lees verderINVESTEER OP TIJD!

Geschreven op 29 Aug 2018

Verlaging Energie-Investeringsaftrek naar 45%

Lees verderKleine ondernemers regeling (KOR) wordt aangepast

Geschreven op 17 Aug 2018

Als u als BTW-ondernemer op dit moment niet minder dan € 1.883 aan BTW bent verschuldigd heeft u recht op belastingvermindering, mits u een zelfstandige IB-ondernemer bent.

Lees verder30% Regeling ingekort!

Geschreven op 10 Aug 2018

Als u buitenlandse werknemers in dienst heeft of neemt kunt u, onder bepaalde voorwaarden, voor deze werknemers de zogenaamde 30% regeling aanvragen.

Lees verderEeuwig borg staan is oneindig riskant

Geschreven op 03 Aug 2018

Om de financiering rond te kunnen krijgen wordt een directeur-grootaandeelhouder (DGA) soms gevraagd om in privé borg te staan voor zijn onderneming. Wanneer de borg wordt uitgeoefend en de DGA heeft betaald aan de geldschieter kan hij de kosten van de borgstelling als aftrekpost in de inkomstenbelasting op voeren.

Lees verderWhat’s in the name: Rekening-courant of salaris?

Geschreven op 27 Jul 2018

Als ondernemer doet u wel eens betalingen waarbij het niet altijd duidelijk is welke omschrijving u daaraan moet geven.

Lees verder5 tips om een hack te voorkomen

Geschreven op 23 Jul 2018

Niet alleen banken hebben te maken met cyberaanvallen, ook het MKB is het doelwit van kwaadwillende hackers. Met deze 5 tips maakt u het hackers een stuk lastiger.

Lees verderVergoeding woon-werkverkeer

Geschreven op 16 Jul 2018

De maximale onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer is lang niet altijd kostendekkend. Hoe kunt u hier als werkgever het beste mee omgaan?

Lees verderNieuw btw-tarief 9%

Geschreven op 09 Jul 2018

Hoogstwaarschijnlijk zal de aangekondigde btw verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 doorgevoerd worden. Waar moet u op letten?

Lees verderFactuur niet betaald? Vraag tijdig de BTW terug!

Geschreven op 02 Feb 2018

Vanaf 1 januari 2018 is de BTW-wetgeving op het gebied van teruggave van de BTW op niet betaalde facturen gewijzigd. U kunt deze nu eerder terugvragen!

Lees verderSamenwerking gezocht

Geschreven op 09 Dec 2017

Wij willen graag met je samenwerken. Zonder beperkingen van tijd of plaats. Met de cloud applicatie eAccounting van Visma doen we samen jouw administratie. Jij doet de zaken die je zelf wilt en kunt doen en wij pakken de rest op.

Lees verderVergoeding freelancer digitaal aanmelden

Geschreven op 01 Dec 2017

Wanneer u gebruik maakt van freelancers die niet in (fictieve) dienstbetrekking zijn en ook geen ondernemer zijn, moet u aan de belastingdienst doorgeven welke bedragen u aan die krachten heeft uitbetaald.

Lees verderDe investeringsaftrek al optimaal benut?

Geschreven op 24 Nov 2017

Heeft u de investeringsaftrek al optimaal benut? Als u als ondernemer investeert heeft u mogelijk recht op een extra aftrekpost. Er bestaan een aantal investeringsregelingen zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie investeringsaftrek (EIA) en de Milieu investeringsaftrek (MIA). U heeft nog een maand om de mogelijke aftrek te realiseren!

Lees verder5 tips om boetes te voorkomen bij aangifte intracommunautaire transacties

Geschreven op 17 Nov 2017

Als uw onderneming zaken doet met buitenlandse bedrijven heeft u vast wel eens een brief van het Central Liaison Office (CLO) ontvangen waarin u wordt verzocht om uw aangifte intracommunautaire transacties te verbeteren. Indien u geen correctie doorvoert, loopt u risico op een boete. Wij hebben enige tips ter voorkoming op een rijtje gezet.

Lees verderHerkwalificatie LB Finance door het NOAB

Geschreven op 10 Nov 2017

LB Finance is lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Recentelijk vond in het kader van dit lidmaatschap een herkwalificatie plaats op ons kantoor. Deze week ontvingen wij de positieve uitslag van deze toetsing.

Lees verderAlvast kosten besparen op uw R&D uitgaven 2018

Geschreven op 03 Nov 2017

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk geeft u de mogelijkheid om de kosten die u maakt voor innovatie te verlagen. Zowel loonkosten als andere kosten die u maakt uit hoofde van R&D komen voor de verlaging in aanmerking.

Lees verderBeloon uw partner

Geschreven op 27 Okt 2017

Werkt uw partner mee in de onderneming dan zijn er een aantal mogelijkheden om hem of haar op een fiscaal gunstige wijze te belonen.

Lees verderRegel je pensioen in eigen beheer nu!

Geschreven op 23 Okt 2017

U heeft nog tot 31 december dit jaar de tijd om gebruik te maken van de fiscale korting van 34,5 % op de belastingheffing van de afkoop van uw pensioen in eigen beheer. Maar ook als u hier geen gebruik van maakt is het raadzaam om uw pensioen in eigen beheer voor 31 december om te zetten.

Lees verderAanpassing regelgeving zzp’ers (wet DBA)

Geschreven op 13 Okt 2017

Het aanstaande kabinet Rutte III heeft haar plannen voor de arbeidsmarkt bekend gemaakt. Daarin staat dat het kabinet de positie van zzp’ers wil verbeteren.

Lees verderPrinsjesdag: De belangrijkste wijzigingen voor 2018 op een rij.

Geschreven op 29 Sept 2017

Afgelopen Prinsjesdag had geen aardverschuivingen tot gevolg, omdat het demissionair kabinet geen beleidswijzigingen doorvoert. Het Belastingplan 2018 borduurt derhalve voort op het reeds ingezette beleid, aangevuld met wat reparatiewetgeving.

Lees verderEen webwinkel starten? Let op de BTW!

Geschreven op 02 Dec 2016

Verkopen via het internet worden steeds populairder. Het starten van een webwinkel is tegenwoordig ook vrij eenvoudig. Maar let op, als jouw webwinkel erg succesvol blijkt kan je te maken krijgen met de BTW in het desbetreffende land waaraan je verkoopt.

Lees verderDigitale deponeringsplicht: LB Finance is er klaar voor en helpt u graag!

Geschreven op 21 Okt 2016

Heeft u een B.V. of en N.V. dan bent u verplicht om uw jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Lees verderSPOOKFACTUREN, PAS OP!

Geschreven op 07 Okt 2016

Spookfacturen komen in veel verschillende soorten voor. Soms gaat het om kleine bedragen maar soms zit je ook aan een duur contract vast.

Lees verder3 voordelen van E-facturatie voor de ondernemer

Geschreven op 16 Sept 2016

Elektronisch factureren (e-facturatie) is het digitaal versturen en automatisch verwerken van facturen. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst snel in omvang zal toenemen.

Lees verderVrijwilligersvergoeding onbelast?

Geschreven op 08 Jun 2016

Vrijwilligers kunnen vergoedingen ontvangen voor de werkzaamheden die zij verrichten bij een vereniging of stichting, of te wel een organisatie of instelling die niet onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Lees verderAdministratie bewaren?

Geschreven op 15 Apr 2016

De administratie van een onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Dit jaar kunt u dus de administratie over 2008, en alle voorgaande jaren, weg doen. Er is echter een uitzondering:

Lees verderTijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder