Uw business sturen op basis van cijfers

3 voordelen van E-facturatie voor de ondernemer

Elektronisch factureren (e-facturatie) is het digitaal versturen en automatisch verwerken van facturen. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst snel in omvang zal toenemen. Temeer omdat de overheid met ingang van 2017 bij een nieuw contract van hun leveranciers alleen nog e-facturen wil ontvangen.

Een echte e-factuur is een elektronisch bestand waarvan alle gegevens in een uniform formaat zijn opgeslagen. De E-factuur wordt automatisch ontvangen en verwerkt in de boekhouding van de ontvanger. De menselijke factor komt eigenlijk alleen nog om de hoek kijken bij het accorderen van de ontvangen facturen waarna de betaling plaatsvindt.

Een pdf meesturen is dus niet echt digitaal factureren.

E-facturatie levert de volgende voordelen op voor de ondernemer:

1)      Lagere kosten : Een efficiency voordeel doordat de factuur geautomatiseerd wordt verwerkt. Handmatig uittypen, invoeren in het systeem, inhoud controleren, printen en frankeren of opslaan als pdf en als attachment mailen komt te vervallen. De ontvanger van de factuur hoeft niet meer zijn post of mail te openen, vervolgens zijn factuur in het boekhoudprogramma te verwerken, te controleren en betaalbaar te stellen.

 2)      Vermindering van fouten: Het zoekraken van de post of het over het hoofd zien van e-mail behoort tot het verleden. Tevens worden alle facturen automatisch verwerkt en gematcht in het systeem waardoor ook hier geen fouten insluipen door een tikfout of verkeerde interpretatie.

 3)      Verbetering van de cashflow: Door de snellere geautomatiseerde verwerking kunnen facturen tijdig en vaak sneller betaald worden dan nu het geval is. Bedrijven die e-facturen aanbieden kunnen hierdoor hun cashflow positie verbeteren.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder