Uw business sturen op basis van cijfers

30% Regeling ingekort!

Als u buitenlandse werknemers in dienst heeft of neemt kunt u, onder bepaalde voorwaarden, voor deze werknemers de zogenaamde 30% regeling aanvragen. Dit betreft een regeling ter stimulering om kennis vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Buitenlandse werknemers kunnen nu gedurende acht jaar lang gebruik maken van deze 30% regeling, waarbij zij over maximaal 30% van hun loon geen belasting behoeven te betalen. De werkgever heeft zelf geen belastingvoordeel, alleen de werknemer. De fiscus heeft het stellig voornemen om per 1 januari 2019 deze termijn terug te brengen van acht naar vijf jaar. De reden hiervoor zou zijn dat er meer aansluiting wordt gezocht bij omringende landen en dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat slechts 20% van de gebruikers de regeling langer dan vijf jaar toepast.

Bijzonder aan deze wijziging is dat deze inkorting ook geldt voor reeds bestaande regelingen! Heeft u buitenlandse werknemers in dienst met een 30% regeling, dan wordt dus de einddatum van de lopende beschikking vervroegd met drie jaar. Heeft uw buitenlandse werknemer een 30% regeling die per 1 januari 2019 al minimaal vijf jaar loopt, dan vervalt de regeling direct met ingang van 1 januari 2019.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder