Uw business sturen op basis van cijfers

30% Regeling ingekort!

Als u buitenlandse werknemers in dienst heeft of neemt kunt u, onder bepaalde voorwaarden, voor deze werknemers de zogenaamde 30% regeling aanvragen. Dit betreft een regeling ter stimulering om kennis vanuit het buitenland naar Nederland te halen. Buitenlandse werknemers kunnen nu gedurende acht jaar lang gebruik maken van deze 30% regeling, waarbij zij over maximaal 30% van hun loon geen belasting behoeven te betalen. De werkgever heeft zelf geen belastingvoordeel, alleen de werknemer. De fiscus heeft het stellig voornemen om per 1 januari 2019 deze termijn terug te brengen van acht naar vijf jaar. De reden hiervoor zou zijn dat er meer aansluiting wordt gezocht bij omringende landen en dat uit onderzoek zou zijn gebleken dat slechts 20% van de gebruikers de regeling langer dan vijf jaar toepast.

Bijzonder aan deze wijziging is dat deze inkorting ook geldt voor reeds bestaande regelingen! Heeft u buitenlandse werknemers in dienst met een 30% regeling, dan wordt dus de einddatum van de lopende beschikking vervroegd met drie jaar. Heeft uw buitenlandse werknemer een 30% regeling die per 1 januari 2019 al minimaal vijf jaar loopt, dan vervalt de regeling direct met ingang van 1 januari 2019.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder