Uw business sturen op basis van cijfers

5 tips om boetes te voorkomen bij aangifte intracommunautaire transacties

Bij het leveren van goederen of diensten aan bedrijven aan andere EU-landen hoeft u geen BTW in rekening te brengen mits u aan enkele administratieve verplichtingen voldoet. Zo dient u periodiek aangifte te doen van deze transacties waarbij u de btw nummers van uw afnemers vermeldt en de waarde van deze transacties aangeeft per btw nummer.  Hieronder volgen enkele tips om te voorkomen dat u een incorrecte aangifte indient en hiermee een boete riskeert.

Tip 1: Controleer het BTW nummer van uw klant

Het is raadzaam om de BTW nummers van uw klanten te controleren op geldigheid. U bent immers verantwoordelijk voor  het indienen voor een juiste aangifte. Op de site van de Europese commissie kunt u de BTW nummers verifiëren, zie onderstaande link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

U kunt ook een bestand met btw nummers aanbieden ter verificatie, indien u meerdere nummers tegelijk wilt controleren.

Tip 2: Vraag het juiste BTW nummer van uw Duitse klant

Indien u Duitse klanten heeft, houdt er dan rekening mee dat Duitse bedrijven twee verschillende BTW nummers heeft, een nationaal nummer en een nummer voor internationale transacties. U dient het laatste nummer te gebruiken voor uw aangifte. Dit nummer dient te beginnen met “DE”. In de praktijk gaat dit vaak mis en wordt abusievelijk het andere nummer ingevuld.

Tip 3: Controleer altijd het bedrag van uw aangifte en uw ICP opgaaf

U dient het bedrag aan intracommunautaire leveringen te vermelden in rubriek 3b van uw belastingaangifte. Controleer altijd of het bedrag van deze rubriek overeenkomt met het totaalbedrag van de opgaaf ICP. Als u per kwartaal BTW-aangifte doet, dient u derhalve de drie afzonderlijke ICP maandopgaves bij elkaar te tellen.

Tip 4: Zorg dat u de transactie in het juiste tijdvak aangeeft

U dient de transactie in het juiste tijdvak aan te geven. Indien u onverhoopt een transactie “vergeet” is het raadzaam om een suppletie aangifte in te dienen. Zorg er in dat geval voor dat u ook een gecorrigeerde ICP opgaaf indient.

Tip 5: Check de ontvangstbevestiging

Check altijd dat u een ontvangstbevestiging ontvangt nadat u de opgaaf ICP heeft ingestuurd. Het komt nogal eens voor dat door een storing de opgaaf niet bij de belastingdienst binnenkomt. Indien u geen ontvangstbevestiging heeft kunt u niet aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder