Uw business sturen op basis van cijfers

5 tips om boetes te voorkomen bij aangifte intracommunautaire transacties

Bij het leveren van goederen of diensten aan bedrijven aan andere EU-landen hoeft u geen BTW in rekening te brengen mits u aan enkele administratieve verplichtingen voldoet. Zo dient u periodiek aangifte te doen van deze transacties waarbij u de btw nummers van uw afnemers vermeldt en de waarde van deze transacties aangeeft per btw nummer.  Hieronder volgen enkele tips om te voorkomen dat u een incorrecte aangifte indient en hiermee een boete riskeert.

Tip 1: Controleer het BTW nummer van uw klant

Het is raadzaam om de BTW nummers van uw klanten te controleren op geldigheid. U bent immers verantwoordelijk voor  het indienen voor een juiste aangifte. Op de site van de Europese commissie kunt u de BTW nummers verifiëren, zie onderstaande link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?selectedLanguage=EN

U kunt ook een bestand met btw nummers aanbieden ter verificatie, indien u meerdere nummers tegelijk wilt controleren.

Tip 2: Vraag het juiste BTW nummer van uw Duitse klant

Indien u Duitse klanten heeft, houdt er dan rekening mee dat Duitse bedrijven twee verschillende BTW nummers heeft, een nationaal nummer en een nummer voor internationale transacties. U dient het laatste nummer te gebruiken voor uw aangifte. Dit nummer dient te beginnen met “DE”. In de praktijk gaat dit vaak mis en wordt abusievelijk het andere nummer ingevuld.

Tip 3: Controleer altijd het bedrag van uw aangifte en uw ICP opgaaf

U dient het bedrag aan intracommunautaire leveringen te vermelden in rubriek 3b van uw belastingaangifte. Controleer altijd of het bedrag van deze rubriek overeenkomt met het totaalbedrag van de opgaaf ICP. Als u per kwartaal BTW-aangifte doet, dient u derhalve de drie afzonderlijke ICP maandopgaves bij elkaar te tellen.

Tip 4: Zorg dat u de transactie in het juiste tijdvak aangeeft

U dient de transactie in het juiste tijdvak aan te geven. Indien u onverhoopt een transactie “vergeet” is het raadzaam om een suppletie aangifte in te dienen. Zorg er in dat geval voor dat u ook een gecorrigeerde ICP opgaaf indient.

Tip 5: Check de ontvangstbevestiging

Check altijd dat u een ontvangstbevestiging ontvangt nadat u de opgaaf ICP heeft ingestuurd. Het komt nogal eens voor dat door een storing de opgaaf niet bij de belastingdienst binnenkomt. Indien u geen ontvangstbevestiging heeft kunt u niet aantonen dat u aan uw verplichtingen heeft voldaan.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder