Uw business sturen op basis van cijfers

Aanpassing regelgeving zzp’ers (wet DBA)

De in de praktijk slecht uitvoerbare wet DBA met de verschillende  modelcontracten wordt afgeschaft. In plaats daarvan willen de vier coalitiepartijen een opdrachtgeversverklaring invoeren, die online ingevuld kan worden. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever vooraf zekerheid  van vrijwaring voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Hierbij zal het onderdeel gezagsverhouding worden verduidelijkt waarbij meer getoetst zal worden op basis van de materiële omstandigheden in plaats van formele. Welke administratieve lasten dit met zich meebrengt voor het bedrijfsleven moet nog worden afgewacht. Tevens blijft het de vraag of hiermee het vraagstuk van schijnzelfstandigheid definitief wordt opgelost.

Verder overweegt het nieuwe kabinet om minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren.  Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tot 125% wettelijk minimum loon) in combinatie met een langer duur (>3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder