Uw business sturen op basis van cijfers

Aanpassing regelgeving zzp’ers (wet DBA)

De in de praktijk slecht uitvoerbare wet DBA met de verschillende  modelcontracten wordt afgeschaft. In plaats daarvan willen de vier coalitiepartijen een opdrachtgeversverklaring invoeren, die online ingevuld kan worden. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever vooraf zekerheid  van vrijwaring voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Hierbij zal het onderdeel gezagsverhouding worden verduidelijkt waarbij meer getoetst zal worden op basis van de materiële omstandigheden in plaats van formele. Welke administratieve lasten dit met zich meebrengt voor het bedrijfsleven moet nog worden afgewacht. Tevens blijft het de vraag of hiermee het vraagstuk van schijnzelfstandigheid definitief wordt opgelost.

Verder overweegt het nieuwe kabinet om minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren.  Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tot 125% wettelijk minimum loon) in combinatie met een langer duur (>3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder