Uw business sturen op basis van cijfers

Aanpassing regelgeving zzp’ers (wet DBA)

De in de praktijk slecht uitvoerbare wet DBA met de verschillende  modelcontracten wordt afgeschaft. In plaats daarvan willen de vier coalitiepartijen een opdrachtgeversverklaring invoeren, die online ingevuld kan worden. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever vooraf zekerheid  van vrijwaring voor loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Hierbij zal het onderdeel gezagsverhouding worden verduidelijkt waarbij meer getoetst zal worden op basis van de materiële omstandigheden in plaats van formele. Welke administratieve lasten dit met zich meebrengt voor het bedrijfsleven moet nog worden afgewacht. Tevens blijft het de vraag of hiermee het vraagstuk van schijnzelfstandigheid definitief wordt opgelost.

Verder overweegt het nieuwe kabinet om minimumtarieven voor zzp’ers in te voeren.  Voor zzp’ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (tot 125% wettelijk minimum loon) in combinatie met een langer duur (>3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Terug naar overzicht

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers bekend gemaakt

Geschreven op 28 Mrt 2020

Het kabinet heeft de tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo) vrijdag 27 maart 2020 bekend gemaakt.

Lees verder

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen

Geschreven op 28 Mrt 2020

Vrijdag 27 maart 2020 is de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) geopend. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Lees verder