Uw business sturen op basis van cijfers

Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 aangepast.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2023 voor personen van 21 jaar en ouder € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Voor jongere werknemers en voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden andere bedragen.

Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is het minimum(jeugd)loon naar evenredigheid lager indien de werknemer een kortere arbeidstijd is overeengekomen dan de normale arbeidsduur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij deeltijdarbeid. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet momenteel nog niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Met de invoering van een wettelijk minimumuurloon is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet is 1 januari 2024. Het minimummaandloon wordt daarbij omgerekend naar een uurloon op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week.

De minister heeft het afgeleid bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een gebruikelijke arbeidsduur van 36, 38 en 40 uur ook gepubliceerd.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder