Uw business sturen op basis van cijfers

Administratie bewaren?

De administratie van een onderneming moet zeven jaar worden bewaard. Dit jaar kunt u dus de administratie over 2008, en alle voorgaande jaren, weg doen. Er is echter een uitzondering: in verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van aangekochte onroerende zaken tien jaar bewaren.

Gegevens van werknemers dienen te worden bewaard zolang de werknemers in dienst zijn. Kopie identiteitsbewijs en loonbelastingverklaringen zullen na einde dienstverband nog vijf jaar bewaard moeten worden. Andere gegevens in de salarisadministratie zult u ook zeven jaar moeten bewaren.

Maar wat moet er bewaard worden? In ieder geval de basisgegevens. Daarbij moet u denken aan het grootboek, de debiteuren-en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Om fysieke opslagruimte te beperken, mag u alle gegevens ook digitaal opslaan. Dit moet wel inzichtelijk zijn bij een eventuele controle. Zorg dan uiteraard wel voor een goede back-up.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder