Uw business sturen op basis van cijfers

Alvast kosten besparen op uw R&D uitgaven 2018

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk geeft u de mogelijkheid om de kosten die u maakt voor innovatie te verlagen. Zowel loonkosten als andere kosten die u maakt uit hoofde van R&D komen voor de verlaging in aanmerking. De verlaging van de kosten vindt plaats via de loonaangifte. De WBSO subsidie wordt bij uw aangifte in mindering gebracht op de af te dragen loonheffing. Ook als zelfstandige kunt u gebruik maken van deze wet middels een vaste aftrek. Voor starters geldt nog een aanvullende aftrek.

Er zijn twee soorten projecten waarvoor u een aanvraag kunt indienen. Dit zijn:

1) ontwikkeling van technisch nieuwe (of onderdelen van):

- fysieke producten;

- fysieke productieprocessen; of

- programmatuur.

2) technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De aanvragen WBSO voor 2018 kunnen online worden aangevraagd. De aanvraag voor bedrijven moeten uiterlijk 30 november 2017 ingediend zijn. Zelfstandigen hebben iets langer de tijd namelijk tot en met 31 december 2017.

In onderstaande links treft u meer informatie aan:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso/aanvraaginformatie

'Handleiding WBSO 2018'.

 

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder