Uw business sturen op basis van cijfers

Belastingplan 2022

Het jaar 2022 is net begonnen. Hieronder volgen enkele wijzigingen die mogelijk voor u van belang kunnen zijn.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 komt er een gerichte vrijstelling voor algemene thuiswerkkosten van €2,- per thuiswerkdag. De vrijstelling geldt ook als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Lees hier verder hoe u dit mag toepassen op iw werknemers.

Belastingtarieven Box 1 en Box 2

Het basistarief van Box 1 is in 2022 iets verlaagd van 37,10 % naar 37,07% (tot een belastbaar inkomen van € 69.398). Het toptarief (vanaf een inkomen van € 69.398) blijft 49,50%.

Ook het tarief in Box 2 (de belasting op aanmerkelijk belang) blijft in 2022 ongewijzigd op 26,9%.

Box 3 heffing

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen. Voorlopig verandert dit niet, het kabinet wil dit pas in 2025 aanpassen. Lees hier wat u kunt doen om belastingheffing te voorkomen.

Bijtelling auto’s

De bijtellingspercentages voor emissievrije (elektrisch/waterstof/zonnecel) auto’s volgend jaar worden verhoogd van 12% naar 16%. De bijtelling voor de overige auto’s blijft 22%. 

Schenking kinderen voor woning

Zoals de kabinetsplannen er nu uitzien zal de zogenaamde “jubelton” worden afgeschaft in 2024. Hiermee kunnen ouders aan hun kinderen tot maximaal € 100.000 belastingvrij schenken indien dit wordt gebruikt voor de aanschaf van een huis. Indien u van plan bent een dergelijke schenking te doen is het raadzaam om hier niet te lang mee te wachten. 

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

Om het fiscale verschil tussen zelfstandigen/zzp-ers en werknemers te verkleinen wordt de zelfstandigenaftrek afgebouwd. In 2022 wordt deze verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. Aanvankelijk zou de afbouw daarna € 360 per jaar zijn, echter uit het coalitieakkoord blijkt dat de afbouw wordt versneld naar € 650 per jaar vanaf 2023.

Geen aftrek scholingskosten meer

Als u in 2021 een opleiding of studie volgde, zijn deze kosten alleen dit jaar nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. De fiscale aftrek scholingskosten wordt vervangen door de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (zogenoemd STAP-budget), bestemd voor werkenden en werkzoekenden. Vanaf 1 maart 2022 kan het budget (max. 1.000 euro per persoon per jaar) bij UWV worden aangevraagd.

Lenen van de BV

Vanaf 2023 worden schulden van een directeur-grootaandeelhouder (dga), diens partner en bloed- en aanverwanten en hun partner boven 500.000 euro belast in box 2 als dividenduitkering tegen 26,9%. Bestaande en nieuwe eigenwoningschulden vallen hierbuiten.

Verhoging eerste schijf vennootschapsbelasting

Het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting blijft 15%, maar gaat in 2022 gelden tot een belastbaar bedrag van € 395.000, dit was in 2021 € 245.000. Het meerdere wordt belast met 25,8% was 25,0%. Lees hier enkele tips om te voorkomen dat u het hogere tarief betaalt.

Verliescompensatie vennootschapsbelasting

Verliezen van de vennootschap waren tot en met 2021 slechts verrekenbaar met winsten in de toekomstige zes jaren (voorwaartse verliesverrekening). Vanaf 2022 worden verliezen onbeperkt verrekenbaar met toekomstige winsten. De achterwaartse verliesverrekening (terug wenteling verlies naar winsten uit het verleden) blijft 1 jaar.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder