Uw business sturen op basis van cijfers

Beloon uw partner

Zo is er voor de IB-ondernemer de keuze voor meewerkaftrek of het betalen van een partnervergoeding .

De IB-ondernemer krijgt door middel van de meewerkaftrek een extra aftrekpost waardoor er minder inkomstenbelasting is verschuldigd. Uw fiscale partner werkt daartoe ten minste 525 uur mee in de onderneming zonder vergoeding. (Of de arbeidsvergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.) Hoe hoger het aantal meewerkuren hoe hoger de meewerkaftrek is. Uiteraard dient u de meewerkuren aannemelijk te kunnen maken.

In geval van een partnervergoeding betaalt u daadwerkelijk een reële vergoeding aan uw partner van meer dan € 5.000 per jaar. Deze vergoeding komt in mindering op de winst waardoor u minder belasting betaald. De betaalde vergoeding wordt belast bij de partner maar indien deze minder of geen inkomsten heeft wordt dit tegen een lager belastingtarief belast. Hierdoor kan per saldo een belastingbesparing  worden gerealiseerd.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder