Uw business sturen op basis van cijfers

Beloon uw partner

Zo is er voor de IB-ondernemer de keuze voor meewerkaftrek of het betalen van een partnervergoeding .

De IB-ondernemer krijgt door middel van de meewerkaftrek een extra aftrekpost waardoor er minder inkomstenbelasting is verschuldigd. Uw fiscale partner werkt daartoe ten minste 525 uur mee in de onderneming zonder vergoeding. (Of de arbeidsvergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.) Hoe hoger het aantal meewerkuren hoe hoger de meewerkaftrek is. Uiteraard dient u de meewerkuren aannemelijk te kunnen maken.

In geval van een partnervergoeding betaalt u daadwerkelijk een reële vergoeding aan uw partner van meer dan € 5.000 per jaar. Deze vergoeding komt in mindering op de winst waardoor u minder belasting betaald. De betaalde vergoeding wordt belast bij de partner maar indien deze minder of geen inkomsten heeft wordt dit tegen een lager belastingtarief belast. Hierdoor kan per saldo een belastingbesparing  worden gerealiseerd.

Terug naar overzicht

Transitievergoeding betaald? Wellicht heeft u recht op compensatie!

Geschreven op 30 Nov 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Compensatie kan waarschijnlijk pas worden aangevraagd per 1 april 2020, echter wel met terugwerkende kracht naar 1 juli 2015!

Lees verder

loon bij ziekte

Geschreven op 07 Nov 2018

Vervelend als een werknemer ziek wordt. In de eerste plaats voor de werknemer maar ook voor u als werkgever heeft dat consequenties. Niet alleen moet het werk worden opgevangen maar u wordt ook geconfronteerd met een loondoorbetalingsplicht en kosten voor re-integratie. Hoe zit het ook al weer met het doorbetalen van loon bij ziekte?

Lees verder