Uw business sturen op basis van cijfers

Bijzonder uitstel belastingbetaling

In dit artikel wordt gesproken over de bijzondere uitstel van belastingbetaling, aangifte WKR 2022, UBO- register niet meer openbaar en de startbijdrage mediation.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Sinds 1 oktober 2022 is de bijzondere uitstelregeling voor het betalen van belastingen uit de coronaperiode beëindigd en zijn ondernemers – als het goed is – begonnen met het aflossen van hun schulden. De huidige energiecrisis, de inflatie en de geopolitieke issues stellen hen echter opnieuw op de proef.

Als betaling van je belastingaanslagen niet lukt, is het vragen van uitstel uiteraard de eerste stap in de aanpak van het probleem. Maar uitstel is geen afstel. Op enig moment zul je moeten aftikken, al dan niet in maandelijkse termijnen. Dit geldt ook voor het bijzonder uitstel dat veel ondernemers kregen in verband met de coronacrisis. Onlangs verstuurde de staatssecretaris een brief naar ondernemers met betalingsachterstanden die volgens de Belastingdienst niet meer voldoen aan de betalingsregeling bijzonder uitstel. Je kunt gebruik blijven maken van de betalingsregeling als je:

•   vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan alle nieuwe betalingsverplichtingen;

•   vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt. Als je toch niet in staat bent de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel te betalen, kun je verzoeken om een aanpassing.  Je kunt daarbij kiezen uit de volgende opties:

•   je vraagt kwartaalbetaling aan in plaats van maandbetaling;

•   je vraagt een betaalpauze: stoppen met betalen gedurende één keer een periode van maximaal zes aaneengesloten maanden of twee aaneengesloten kalenderkwartalen;

•   je vraagt verlenging van de regeling naar maximaal zeven jaar. Dit laatste kan alleen als je een regeling hebt voor minimaal € 10.000.

Aangifte WKR 2022

Aan het begin van het jaar is het zaak de balans op te maken of de betaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) zijn gebleven. Bij eventuele overschrijding betaal je 80% eindheffing die uiterlijk in de loonaangifte over het tweede tijdvak van 2023 moet worden verwerkt. Bij maandaangifte is dit uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari, ofwel uiterlijk 31 maart 2023.Voor 2022 was de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom, en over het restant 1,18%. Voor 2023 geldt een tijdelijke verhoging van de vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom, en over het restant is het percentage 1,18%.

UBO-register niet meer openbaar

Op grond van een arrest van het Europese Hof van Justitie heeft het kabinet besloten dat de gegevens in het UBO-register niet langer voor iedereen (tegen vergoeding) openbaar zijn. Het Hof oordeelde dat de openbaarheid een te grote inbreuk is op de grondrechten van UBO’s. Drie groepen hebben nog wél toegang: bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst), meldingsplichtige instellingen (zoals banken) en organisaties en personen die een ‘legitiem belang’ kunnen aantonen. Minister Kaag van Financiën bereidt een wetsvoorstel voor om de toegang tot het register te beperken.

Startbijdrage mediation 

Mensen die met elkaar in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld, kunnen met ingang van 1 maart gebruikmaken van een ‘startbijdrage’ voor mediation. Partijen krijgen ieder een subsidie van € 150 (exclusief BTW) voor de eerste 2,5 uur van de mediation. Na deze 2,5 uur rekent de mediator het eigen uurtarief. De startbijdrage geldt alleen voor partijen die geen recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). De subsidieaanvraag loopt via de mediator.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder