Uw business sturen op basis van cijfers

Binnenkort ontvangt nieuwe groep ondernemers brief met intrekking coronabetalingsregeling

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de stand van zaken met betrekking tot de coronabetalingsregelingen. Begin juli 2023 is de Belastingdienst gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. In september 2023 stuurt de Belastingdienst een intrekkingsbrief aan een tweede groep ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

Ongeveer 35.000 ondernemers met ernstige, structurele betalingsachterstanden die niet in actie zijn gekomen naar aanleiding van de verschillende campagnes en eerder verstuurde brieven, hebben een intrekkingsbrief ontvangen. In de tweede week van september 2023 wordt vastgesteld voor welke ondernemers van deze groep de invordering wordt opgestart. In september 2023 stuurt de Belastingdienst een intrekkingsbrief aan een nieuwe groep ondernemers met structurele betalingsachterstanden.

De openstaande belastingschuld in de coronabetalingsregeling bedraagt op 14 augustus 2023 ongeveer € 14,8 miljard. Bij aanvang van de betalingsregeling was dit ongeveer € 19,6 miljard. Sinds de start van de betalingsregeling heeft zo’n 34% van de ondernemers een betaalachterstand. Betaalachterstanden komen het meeste voor bij het kleinbedrijf. Het aantal verzoeken om versoepeling van de betalingsregeling is minder groot dan verwacht.

De versoepeling van het saneringsbeleid wordt verlengd tot 1 april 2024. Met de versoepeling neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt (100% in plaats van 200%).

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder