Uw business sturen op basis van cijfers

Box 3 heffing

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen boven de € 50.650 (voor fiscale partners € 101.300). Het fictief rendement daalt weliswaar in 2022, maar deze daling is marginaal. Het belastingtarief blijft 31%. Dit zijn de nieuwe fictief rendementspercentages:

  • Van € 50.650 tot € 101.300: 1,82% (was 1,90 %)
  • Van € 101.300 tot € 1.013.000: 4,37% (was 4,50%)
  • Boven de € 1.013.000: 5,53% (was 5,69%)

Dat dit een oneerlijke manier van belastingheffing betreft is inmiddels ook bevestigd door diverse uitspraken in rechtszaken. Als er sprake is van een duidelijk onevenredige belastingheffing kan het de kosten en moeite lonen om naar de rechter te stappen. 

Daarnaast is het de moeite waard om te onderzoeken of uw Box 3 vermogen kan worden verlaagd, bijvoorbeeld door het aflossen van de hypotheek, het doen van schenkingen of het uitlenen aan uw BV. Neem contact op met uw adviseur voor een advies op maat. 

Terug naar overzicht

Middelingsregeling verdwijnt!

Geschreven op 20 Jan 2022

Volgens het coalitieakkoord gaat de middelingsregeling per 2023 verdwijnen. Met behulp van deze middelingsregeling kunnen belastingplichtigen jaren met een hoger inkomen compenseren met jaren met een lager inkomen om zodoende een tarief voordeel te behalen. Deze belastingfaciliteit gaat dus verdwijnen, lees hier verder.

Lees verder

Column: opvallende uitspraken

Geschreven op 17 Jan 2022

Deze week besteden we aandacht aan de uitspraak van het College van Beroep waarbij de opvolger van een familiebedrijf alsnog een hogere TVL-subsidie vanwege COVID-19 krijgt toegekend. Daarnaast bespreken we een interessante uitspraak met betrekking tot het effect van de coronapandemie op de hoogte van de huurwaarde met peildatum 1 januari 2019.

Lees verder