Uw business sturen op basis van cijfers

Box 3 heffing

De rente op uw spaargeld is tegenwoordig nihil of zelfs negatief. Desondanks betaalt u toch belasting over uw vermogen boven de € 50.650 (voor fiscale partners € 101.300). Het fictief rendement daalt weliswaar in 2022, maar deze daling is marginaal. Het belastingtarief blijft 31%. Dit zijn de nieuwe fictief rendementspercentages:

  • Van € 50.650 tot € 101.300: 1,82% (was 1,90 %)
  • Van € 101.300 tot € 1.013.000: 4,37% (was 4,50%)
  • Boven de € 1.013.000: 5,53% (was 5,69%)

Dat dit een oneerlijke manier van belastingheffing betreft is inmiddels ook bevestigd door diverse uitspraken in rechtszaken. Als er sprake is van een duidelijk onevenredige belastingheffing kan het de kosten en moeite lonen om naar de rechter te stappen. 

Daarnaast is het de moeite waard om te onderzoeken of uw Box 3 vermogen kan worden verlaagd, bijvoorbeeld door het aflossen van de hypotheek, het doen van schenkingen of het uitlenen aan uw BV. Neem contact op met uw adviseur voor een advies op maat. 

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder