Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraak week 35

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat X recht heeft op aftrek specifieke zorgkosten voor de door haar aangeschafte elektrische fiets.

X koopt in 2019 een voor haar op maat gemaakte elektrische fiets. Ze koopt er tevens een fietsverzekering bij. Ze heeft geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor de uitgaven gedaan in het kader van de WMO. In 2009 deed ze dat wel voor een eerdere elektrische fiets. Die aanvraag werd toen afgewezen. De inspecteur corrigeert de aftrek en geeft aan dat de kosten niet drukken, omdat X een beroep had kunnen doen op de WMO. En bij afwijzing vormen de kosten een niet-aftrekbare eigen bijdrage, aldus de inspecteur. Niet in geschil is dat de fiets een “ander hulpmiddel” is. 

De rechtbank oordeelt dat het niet doen van een WMO-aanvraag de aftrek als specifieke zorgkosten niet in de weg staat. Verder is geen sprake van een niet-aftrekbare eigen bijdrage omdat de betalingen niet hun grond vinden in de  WMO. X heeft nu eenmaal geen WMO-tegemoetkoming aangevraagd. De fietsverzekering is niet aftrekbaar.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder