Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 10

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat door een eenmalige afkoop van lijfrenteverzekering er geen recht meer is op zorg- en huurtoeslag.

Door afkoop van lijfrenteverzekering geen recht meer op zorg- en huurtoeslag

Essentie

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de eenmalige afkoop van een lijfrenteverzekering een bestanddeel is van het toetsingsinkomen. Het toetsingskomen van belanghebbende komt hierdoor uit boven de inkomensgrens, waardoor zij geen recht meer heeft op zorg- en huurtoeslag. 

Samenvatting

Belanghebbende, X, ontvangt in het jaar 2019 een voorschot zorg- en huurtoeslag op basis van een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van € 14.230. De inspecteur stelt het toetsingsinkomen vervolgens vast op een bedrag van € 29.583, waardoor X geen recht meer heeft op zorg- en huurtoeslag. Volgens X moet het toetsingsinkomen ongeveer € 7.000 lager zijn. De in 2019 afgekochte lijfrente is ten onrechte meegerekend, dit is volgens haar namelijk bijzonder inkomen. 

De rechtbank oordeelt dat de afkoop van een lijfrenteverzekering niet wordt genoemd in de limitatieve lijst met gevallen waarin inkomensbestanddelen van het toetsingsinkomen buiten beschouwing worden gelaten. De afkoop van een lijfrente is ook niet op één lijn te stellen met de afkoop van een pensioen. In tegenstelling tot de afkoop van een pensioen als bedoeld in de lijst, is de afkoop van de lijfrente een eigen keuze en komt daarom voor haar eigen risico. Het beroep van X is ongegrond.

Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil nu geen boetes of taakstraffen voor niet registreren in UBO-register

Geschreven op 23 Mei 2022

Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. De Tweede Kamer wil dat tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen worden opgelegd voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht. 

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 17

Geschreven op 19 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Lees verder