Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 10 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een crimineel terecht is aangeslagen voor contante geldstromen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur.

Bij X wordt in 2018 € 833.750 contant geld aangetroffen. Volgens de strafrechter is daarnaast bewezen dat hij vanaf 2013 € 161.041 aan contante bankstortingen en ruim € 100.000 aan contante betalingen heeft gedaan. X is voor 2016, 2017 en 2018 vergeefs uitgenodigd, herinnerd en aangemaand om IB-aangiften te doen. De inspecteur heeft toestemming van de officier van justitie om de gegevens uit de strafzaak te gebruiken, maakt vermogensvergelijkingen en legt op basis daarvan ambtshalve aanslagen en verzuimboeten op. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur. De inspecteur gaat er ook terecht vanuit dat X een economische eenheid vormt met zijn vriendin, omdat ze officieel op hetzelfde adres wonen en ze samen twee kinderen hebben. X stelt vergeefs dat inkomsten van zijn vriendin ten onrechte aan hem zijn toegerekend. Het beroep van X is ongegrond. Ambtshalve worden de verzuimboeten wegens het overschrijden van de redelijke termijn met 15% tot € 313 (2016) en met 10% tot € 332 (2017 en 2018) gematigd.

Terug naar overzicht

Gevolgen verlaging vrijstelling groen beleggen

Geschreven op 18 Jul 2024

Groen beleggen is een effectieve manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke maar lastig financierbare innovatieve projecten.

Lees verder

Aanpak schijnzelfstandigheid door Arbeidsinspectie

Geschreven op 11 Jul 2024

De Arbeidsinspectie zal in haar toezichts- en handhavingsactiviteiten in het kader van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten aandacht hebben voor het onderkennen en blootleggen van schijnconstructies.

Lees verder