Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 10 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een crimineel terecht is aangeslagen voor contante geldstromen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur.

Bij X wordt in 2018 € 833.750 contant geld aangetroffen. Volgens de strafrechter is daarnaast bewezen dat hij vanaf 2013 € 161.041 aan contante bankstortingen en ruim € 100.000 aan contante betalingen heeft gedaan. X is voor 2016, 2017 en 2018 vergeefs uitgenodigd, herinnerd en aangemaand om IB-aangiften te doen. De inspecteur heeft toestemming van de officier van justitie om de gegevens uit de strafzaak te gebruiken, maakt vermogensvergelijkingen en legt op basis daarvan ambtshalve aanslagen en verzuimboeten op. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de bewijslast voor alle jaren wordt omgekeerd en verzwaard. De aanslagen zijn gebaseerd op redelijke schattingen van de inspecteur. De inspecteur gaat er ook terecht vanuit dat X een economische eenheid vormt met zijn vriendin, omdat ze officieel op hetzelfde adres wonen en ze samen twee kinderen hebben. X stelt vergeefs dat inkomsten van zijn vriendin ten onrechte aan hem zijn toegerekend. Het beroep van X is ongegrond. Ambtshalve worden de verzuimboeten wegens het overschrijden van de redelijke termijn met 15% tot € 313 (2016) en met 10% tot € 332 (2017 en 2018) gematigd.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder