Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 11

Deze week is een uitspraak gedaan over dat het afzien van een vrijwilligersvergoeding niet aftrekbaar is als gift.
Ook is er een opvallende uitspraak gedaan dat een heler (deels) recht heeft op aftrek van kosten.

Afzien van vrijwilligersvergoeding niet als gift aftrekbaar

Essentie

Rechtbank Noord-Nederland beslist dat X die afziet van een vrijwilligersvergoeding dit niet als gift kan aftrekken. Niet aannemelijk is dat de stichting waarvoor hij de werkzaamheden verrichtte de vergoeding aan hem had kunnen betalen. 

Samenvatting

X brengt in zijn aangifte IB/PVV 2014 giften in aftrek. Het betreft een gewone gift van € 900 en een periodieke gift van € 1.500 aan dezelfde stichting. De gewone gift betreft de schenking van een vrijwilligersvergoeding voor 40 weken x 5 uur per week á € 4,50 per uur. De periodieke gift is vastgelegd in een overeenkomst met de stichting, ingaande op 1 januari 2014. De inspecteur staat de giftenaftrek niet toe. 

Volgens Rechtbank Noord-Nederland maakt X niet aannemelijk dat de stichting de vrijwilligersvergoeding van € 900 aan hem had kunnen betalen. Er is niet voldaan aan de voorwaarden van art. 6.36 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001. Het afzien van de vrijwilligersvergoeding door X is dan niet als gewone gift bij hem aftrekbaar. De periodieke gift aan de stichting is ook niet aftrekbaar. X maakt deze gift met de door hem overgelegde kwitantie niet aannemelijk. De kwitantie vermeldt niet de naam van de persoon die het bedrag in ontvangst heeft genomen. Ook op andere manieren slaagt X er niet in aannemelijk te maken dat de gift op hem heeft gedrukt. Het beroep van X is ongegrond.

 

Heler heeft deels recht op aftrek van kosten

Essentie

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat aannemelijk is dat X fees heeft betaald aan Ebay en Paypal. De rechtbank staat dan ook een aftrek voor ‘overige verkoopkosten’ toe van € 15.000. De door X geclaimde aftrek van opleidingskosten is terecht geweigerd. 

Samenvatting

Bij de doorzoeking van de woning van X wordt een grote hoeveelheid laptops, fotocamera’s, hartslagmeters en dergelijke aangetroffen. X wordt hierna vervolgd voor heling en witwassen. Hij wordt schuldig bevonden aan opzetheling, maar vrijgesproken van witwassen. De inspecteur legt X een IB-aanslag op naar een belastbare winst van € 237.000. X acht dit te hoog, omdat geen rekening is gehouden met de door hem gemaakte kosten. 

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat aannemelijk is dat X fees heeft betaald aan Ebay en Paypal. De rechtbank staat dan ook een aftrek voor ‘overige verkoopkosten’ toe van € 15.000. De door X geclaimde aftrek van opleidingskosten is terecht geweigerd. De studie ligt namelijk niet op het gebied van de handel in elektronica. Aftrek van de kosten van de inkoop van margegoederen staat de rechtbank ook niet toe. X heeft van deze kosten geen bankafschriften overgelegd, zoals hij wel heeft gedaan voor de inkoop van niet-margegoederen. Wel is aannemelijk dat X voor de ingekochte goederen heeft betaald. Daarbij is van belang dat X niet is veroordeeld voor diefstal maar voor opzetheling. De rechtbank bepaalt het bedrag aan aftrekbare kosten vervolgens op € 70.000 (75% van de contante opnames) en stelt de belastbare winst vast op € 143.000.

Terug naar overzicht

De bedragen en percentages zorgverzekeringswet 2024 zijn vastgesteld

Geschreven op 27 Nov 2023

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het maximum bijdrageloon en -inkomen voor de heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de percentages IAB Zvw voor 2024 vastgesteld.

Lees verder

Column: Opvallende uitspraken week 47 2023

Geschreven op 24 Nov 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan er geen proceskostenvergoeding gegeven zal worden voor een processtuk vol met beledigende taal.

Lees verder