Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 11 2023

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen.

X is enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. X sluit in 2010 een rekening-courantovereenkomst met de bv, waarin staat dat de schuld van X aan de bv maximaal € 1,2 mln. mag zijn. Begin 2017 is de schuld opgelopen tot ruim € 5 mln. In geschil is of de toename in 2017 van € 76.564 terecht door de inspecteur als winstuitdeling is belast. X gaat in 2021 failliet.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen. Zowel zijn vermogens- als de inkomenspositie was in 2017 al zeer slecht. De € 76.564 heeft de bv dus definitief verlaten, wat door X is onttrokken aan de winstreserves van de bv. X en de bv waren zich voorts bewust waren van de vermogensverschuiving en de bevoordelingsbedoeling. Het beroep van X is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 19 2023

Geschreven op 02 Jun 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen blijvende waardevermindering voor een auto is na schadeherstel.

Lees verder

Eigen woning gaat niet naar box 3

Geschreven op 31 Mei 2023

Gelet op de ontwikkeling van box 3 naar een nieuw stelsel van werkelijk rendement, waarbij de wijze waarop onroerend goed – niet zijnde de eigen woning – wordt belast, nog niet is uitgekristalliseerd, is het beleidsmatig niet logisch om de eigenwoningregeling hierin mee te nemen. Lees voor meer informatie verder.

Lees verder