Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 11 2023

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen.

X is enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. X sluit in 2010 een rekening-courantovereenkomst met de bv, waarin staat dat de schuld van X aan de bv maximaal € 1,2 mln. mag zijn. Begin 2017 is de schuld opgelopen tot ruim € 5 mln. In geschil is of de toename in 2017 van € 76.564 terecht door de inspecteur als winstuitdeling is belast. X gaat in 2021 failliet.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen. Zowel zijn vermogens- als de inkomenspositie was in 2017 al zeer slecht. De € 76.564 heeft de bv dus definitief verlaten, wat door X is onttrokken aan de winstreserves van de bv. X en de bv waren zich voorts bewust waren van de vermogensverschuiving en de bevoordelingsbedoeling. Het beroep van X is ongegrond.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder