Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 11 2023

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen.

X is enig aandeelhouder en bestuurder van een bv. X sluit in 2010 een rekening-courantovereenkomst met de bv, waarin staat dat de schuld van X aan de bv maximaal € 1,2 mln. mag zijn. Begin 2017 is de schuld opgelopen tot ruim € 5 mln. In geschil is of de toename in 2017 van € 76.564 terecht door de inspecteur als winstuitdeling is belast. X gaat in 2021 failliet.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat op het moment van de geldverstrekkingen al duidelijk was dat X niks kon terugbetalen. Zowel zijn vermogens- als de inkomenspositie was in 2017 al zeer slecht. De € 76.564 heeft de bv dus definitief verlaten, wat door X is onttrokken aan de winstreserves van de bv. X en de bv waren zich voorts bewust waren van de vermogensverschuiving en de bevoordelingsbedoeling. Het beroep van X is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder