Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 13

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan over een hotelexploitant die terecht als inlener aansprakelijk werd gesteld.

Terechte inlenersaansprakelijkheid voor hotelexploitant

Essentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de ontvanger een hotelexploitant terecht als inlener aansprakelijk heeft gesteld. Het beroep op de disculpatiemogelijkheid wordt verworpen. 

Samenvatting

Belanghebbende, X bv, exploiteert een hotel en leent daarvoor arbeidskrachten in bij bedrijf A (hierna: de uitlener). De uitlener laat diverse naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting onbetaald. De ontvanger stelt X bv, als inlener, daarvoor aansprakelijk voor een bedrag van € 13.427. X bv beroept zich op de disculpatiemogelijkheid. Niet in geschil is dat het door de uitlener niet betalen van de verschuldigde loon- en omzetbelasting niet aan X bv te wijten is. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat X bv zich niet met succes kan beroepen op de disculpatiemogelijkheid. X bv maakt niet aannemelijk dat het niet-betalen van de belastingschulden ook niet aan de uitlener te wijten is. De uitlener heeft een schuld aan haar bestuurder en de kredietfaciliteit bij de bank afgelost terwijl in diezelfde periode de belastingschulden onbetaald gebleven zijn. Het is volgens de rechtbank daarom aannemelijk dat de uitlener er in die periode voor heeft gekozen om andere, concurrerende crediteuren wel te betalen en haar belastingschulden niet te voldoen. Hieruit volgt dat de uitlener een verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het niet betalen van de belastingschulden. De beschikking aansprakelijkstelling is terecht aan X bv opgelegd maar wordt verminderd omdat de ontvanger ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de voorbelasting.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder