Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 13

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan over een hotelexploitant die terecht als inlener aansprakelijk werd gesteld.

Terechte inlenersaansprakelijkheid voor hotelexploitant

Essentie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat de ontvanger een hotelexploitant terecht als inlener aansprakelijk heeft gesteld. Het beroep op de disculpatiemogelijkheid wordt verworpen. 

Samenvatting

Belanghebbende, X bv, exploiteert een hotel en leent daarvoor arbeidskrachten in bij bedrijf A (hierna: de uitlener). De uitlener laat diverse naheffingsaanslagen loonheffingen en omzetbelasting onbetaald. De ontvanger stelt X bv, als inlener, daarvoor aansprakelijk voor een bedrag van € 13.427. X bv beroept zich op de disculpatiemogelijkheid. Niet in geschil is dat het door de uitlener niet betalen van de verschuldigde loon- en omzetbelasting niet aan X bv te wijten is. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist dat X bv zich niet met succes kan beroepen op de disculpatiemogelijkheid. X bv maakt niet aannemelijk dat het niet-betalen van de belastingschulden ook niet aan de uitlener te wijten is. De uitlener heeft een schuld aan haar bestuurder en de kredietfaciliteit bij de bank afgelost terwijl in diezelfde periode de belastingschulden onbetaald gebleven zijn. Het is volgens de rechtbank daarom aannemelijk dat de uitlener er in die periode voor heeft gekozen om andere, concurrerende crediteuren wel te betalen en haar belastingschulden niet te voldoen. Hieruit volgt dat de uitlener een verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het niet betalen van de belastingschulden. De beschikking aansprakelijkstelling is terecht aan X bv opgelegd maar wordt verminderd omdat de ontvanger ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de voorbelasting.

Terug naar overzicht

Tweede Kamer wil nu geen boetes of taakstraffen voor niet registreren in UBO-register

Geschreven op 23 Mei 2022

Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. De Tweede Kamer wil dat tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen worden opgelegd voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht. 

Lees verder

Column: opvallende uitspraken week 17

Geschreven op 19 Mei 2022

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Lees verder