Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 13 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een belanghebbende niet voldoet aan het urencriterium. Hierdoor heeft hij geen recht op zelfstandigen- startersaftrek.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat belanghebbende X met zijn achteraf opgestelde urenverantwoording niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium voldoet en daarmee valt het doek voor de zelfstandigen- en startersaftrek.

Belanghebbende (X) is tot medio 2017 gymdocent in loondienst. Daarnaast heeft X een klussenbedrijf waaraan hij in 2017, onbetwist, maximaal 285 uren heeft besteed. Vanaf mei 2017 start X een vof met drie anderen die gymtoestellen verkoopt en verhuurt. Hij staat in dat verband ook op sportbeurzen in binnen- en buitenland. In zijn aangifte IB 2017 brengt X de zelfstandigen- en startersaftrek in mindering op zijn winst. De inspecteur schrapt deze aftrekposten omdat X niet aan het urencriterium voldoet. 

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X met zijn achteraf opgemaakte urenoverzicht onvoldoende aannemelijk maakt dat hij ten behoeve van de (overigens ultimo 2017 gestaakte) vof minimaal (1225 -/- 285 =) 940 uur heeft gemaakt. De omschrijvingen in het urenoverzicht zijn te algemeen. Dat X vanwege het verlies van zijn in de Cloud opgeslagen foto’s geen aanvullend bewijs ter zake kan leveren is een omstandigheid die voor zijn rekening komt.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder