Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 14

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat als een particulier met een voucher betaald van het platform dat de levering belast zal worden. Ook is er een uitspraak gedaan dat een belanghebbende niet voldoet aan de bewijslast, omdat zijn rittenregistratie tot driemaal toe zijn gecorrigeerd.

Belaste levering aan particulier als deze betaalt met een voucher van platform

Essentie

Hof Amsterdam beslist dat de inlevering van single purpose vouchers in 2011 tot en met 2013 de betaling voor de aan particulieren geleverde goederen is. Belanghebbende levert goederen aan particulieren en niet aan het handelsplatform. Daarom is er geen sprake van intracommunautaire levering, maar van in Nederland belaste levering, tenzij de regeling afstandsverkopen van toepassing is. 

Samenvatting

Belanghebbende (A) verkoopt bijouterieën, sieraden en diamanten. De verkoop vindt deels plaats via een internethandelsplatform in andere EU-landen. De goederen worden vanuit een Nederlands magazijn verstuurd. Klanten kunnen bij het platform vouchers kopen voor een specifiek product. Als de klant het product wenst te ontvangen, neemt de klant contact op met A tegen inwisseling van de voucher. Vervolgens ontvangt A van het platform het door de klant aan het platform betaalde bedrag onder inhouding van een vergoeding voor de dienstverlening. In de overeenkomsten met het platform staat uitdrukkelijk dat de vouchers op naam van A worden verkocht. Uit de algemene voorwaarden van het platform blijkt dat een tegoedbon een recht op levering door de partner oplevert. Bij het platform kan geen recht op levering worden afgedwongen. 

Hof Amsterdam beslist dat uit de contractvoorwaarden volgt dat belanghebbende goederen levert aan consumenten. Het platform vervult slechts de rol van tussenpersoon. Daarvoor zijn de rechtsbetrekkingen doorslaggevend. Verder vindt het hof dat de leveringen onder bezwarende titel worden verricht. Het platform verricht namelijk een betaling aan A bij inlevering van een voucher, en het is aannemelijk dat A de goederen alleen levert in de wetenschap dat het platform hiervoor een vergoeding betaalt. Uit het cadeaubonnenbesluit (30 december 1999, nr. VB99/2649) blijkt niet dat geen BTW verschuldigd is bij inlevering van vouchers. De leveringen kunnen niet onder het nultarief vallen, omdat de leveringen aan particulieren binnen de EU verricht. Dat betekent dat de naheffingsaanslagen terecht zijn opgelegd. De rechtbank heeft de naheffingsaanslagen voor de jaren 2012 en 2013 terecht verminderd. 

 

Belanghebbende voldoet niet aan bewijslast omdat zijn rittenregistraties tot driemaal toe zijn gecorrigeerd

Essentie

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X niet aan de op hem rustende bewijslast voldoet omdat zijn rittenregistraties tot driemaal toe gecorrigeerd zijn, waarbij ritten zijn vervallen en toegevoegd. Ook bevestigt X dat de rittenregistraties niet volledig, controleerbaar en juist zijn. 

Samenvatting

Belanghebbende, X, drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Tot het vermogen van de onderneming behoort een auto, waarvan X geen sluitende rittenadministratie heeft bijgehouden. X reconstrueert deze achteraf. Zowel in bezwaar, beroep als in hoger beroep verstrekt X van elkaar afwijkende versies van rittenregistraties over de verschillende jaren. Het geschil spitst zich toe op de vraag of X overtuigend aantoont dat hij de auto, in de jaren 2012 tot en met 2016, jaarlijks niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. 

Het Hof beslist dat X voor de jaren 2012 tot en met 2016 niet aan de op hem rustende (zware) bewijslast heeft voldaan. Zo zijn de rittenregistraties tot driemaal toe gecorrigeerd, waarbij ritten zijn vervallen en toegevoegd. Ook komen de in de facturen gedeclareerde kilometers niet overeen met de kilometers in de rittenregistraties. Het hoger beroep van X is ongegrond en van de inspecteur gegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder