Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 14 2023

Deze week is een uitspraak gedaan dat de belastingdienst geen bewijs levert van fraude: afnemer malafide leverancier heeft recht op BTW-aftrek.

Rechtbank Den Haag beslist dat de bewijslast voor fraude in de keten bij de Belastingdienst ligt. Dat de leverancier van belanghebbende (X) twee maanden geen BTW-aangifte doet en de BTW op de facturen niet afdraagt is daarvoor onvoldoende. X heeft dus recht op BTW-aftrek op de facturen van de dubieuze leverancier.

Belanghebbende (X) drijft een groothandel in onder andere mobiele telefoons en micro SD-kaarten. Vanwege het frauderisico heeft X met de Belastingdienst afgesproken om nieuwe leveranciers te melden. Y BV stuurt facturen met BTW voor leveringen aan X, maar voldoet de BTW niet op aangifte. X brengt de BTW wel in aftrek, maar informeert de Belastingdienst niet dat Y bv een nieuwe leverancier is.

Na een boekenonderzoek bij X legt de Belastingdienst naheffingsaanslagen BTW op met betrekking tot de BTW op de facturen van Y bv. Volgens de Belastingdienst wist of had X moeten weten dat zij met haar handelingen deelneemt aan BTW-fraude en niet alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht mocht worden om dit te voorkomen.

Rechtbank Den Haag beslist dat de naheffingsaanslagen ten onrechte zijn opgelegd. In beginsel kan een ondernemer de BTW-aftrek aannemelijk maken door de facturen te overleggen. Uit HvJ EU 1 december 2022, blijkt dat de bewijslast dat sprake is van fraude in de keten bij de Belastingdienst ligt. Dat geldt ook voor het feit dat X wist of had moeten weten dat zij deelneemt aan deze keten. De rechtbank oordeelt dat het enkele feit dat Y bv de BTW niet op aangifte voldoet en over twee tijdvakken geen aangifte doet is geen bewijs voor fraude. Ook aanwijzingen voor fraude zijn onvoldoende om te concluderen dat sprake is van fraude.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder