Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 15 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er bij aan- en verkoop van percelen sprake is van een BTW-ondernemerschap.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X met betrekking tot de levering van de percelen als BTW-ondernemer moet worden aangemerkt. X heeft namelijk actief stappen ondernomen om te bewerkstelligen dat woningbouw mogelijk wordt.

Aan X worden in 2012 en 2016 enkele percelen geleverd. Enkele van deze percelen worden verkaveld. In 2018 verkoopt X een aantal percelen. De inspecteur is van mening dat X bij de verkoop van de percelen als BTW-ondernemer heeft gehandeld en legt een BTW-naheffingsaanslag van € 26.753 op aan hem. X is het daar niet mee eens en stelt dat geen sprake is van bouwterreinen. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X met betrekking tot de levering van de percelen als BTW-ondernemer moet worden aangemerkt. X heeft namelijk actief stappen ondernomen om te bewerkstelligen dat woningbouw mogelijk wordt. Hierdoor is verkoop als hoger gewaardeerde (bouw)grond mogelijk. Gezien de door hem verrichte werkzaamheden heeft X werkzaamheden verricht die ook door een handelaar worden verricht. Vervolgens stelt de rechtbank ten aanzien van twee percelen vast dat zij niet kwalificeren als bouwterrein. De levering van deze percelen is vrijgesteld van BTW. Voor één perceel geldt dat het bouwgrond betreft en ook twee weilanden waren op het moment van levering onbebouwd. Omdat enkele percelen niet kwalificeren als bouwterrein, verlaagt de rechtbank de naheffingsaanslag naar € 16.297. 

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder