Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 16

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er terecht een naheffingsaanslag is opgelegd i.v.m. het ontdekken van een schaduwboekhouding.

Gedetailleerde excelbestanden op losse gegevensdragers duiden op schaduwboekhouding

Essentie

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag omzetbelasting oplegt, omdat in de schaduwboekhouding een aantal bankbetalingen voorkomen die aansluiten op de reguliere administratie. 

Samenvatting

Belanghebbenden exploiteert een groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek vindt de FIOD in de woning van belanghebbende gegevensdragers met een schaduwboekhouding. De inspecteur stelt naar aanleiding hiervan een boekenonderzoek in naar de aangiften omzetbelasting 2012 en legt een naheffingsaanslag op. In geschil is onder andere de vraag of de inspecteur terecht omzetbelasting heeft nageheven wegens niet verantwoorde omzet. 

Het Hof oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. In het feit dat slechts voor negen bankbetalingen aansluitingen in de reguliere administratie te vinden zijn, zit het Hof op zichzelf geen aanwijzing dat de onderzoeksuitkomsten van de FIOD onjuist of onbetrouwbaar zijn. Volgens X zijn de aangetroffen bestanden testmateriaal voor de ontwikkeling van bedrijfssoftware ten behoeve van de automatisering van de administratie en geen schaduwboekhouding. Het Hof acht dit volstrekt ongeloofwaardig gegeven de bevindingen van het FIOD-onderzoek. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 27

Geschreven op 18 Aug 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een frauderende belastingadviseur de komende 3 jaar niet als belastingadviseur mag optreden.

Lees verder

Vanaf 2030 betalen naar gebruik in motorrijtuigenbelasting

Geschreven op 15 Aug 2022

Het kabinet is van plan om de motorrijtuigenbelasting per 1 januari 2030 te hervormen naar een systeem voor het daadwerkelijk gebruik van de weg. Het systeem wordt daarmee omgevormd van een belasting op bezit naar een belasting op gebruik.

Lees verder