Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 16

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er terecht een naheffingsaanslag is opgelegd i.v.m. het ontdekken van een schaduwboekhouding.

Gedetailleerde excelbestanden op losse gegevensdragers duiden op schaduwboekhouding

Essentie

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag omzetbelasting oplegt, omdat in de schaduwboekhouding een aantal bankbetalingen voorkomen die aansluiten op de reguliere administratie. 

Samenvatting

Belanghebbenden exploiteert een groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek vindt de FIOD in de woning van belanghebbende gegevensdragers met een schaduwboekhouding. De inspecteur stelt naar aanleiding hiervan een boekenonderzoek in naar de aangiften omzetbelasting 2012 en legt een naheffingsaanslag op. In geschil is onder andere de vraag of de inspecteur terecht omzetbelasting heeft nageheven wegens niet verantwoorde omzet. 

Het Hof oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. In het feit dat slechts voor negen bankbetalingen aansluitingen in de reguliere administratie te vinden zijn, zit het Hof op zichzelf geen aanwijzing dat de onderzoeksuitkomsten van de FIOD onjuist of onbetrouwbaar zijn. Volgens X zijn de aangetroffen bestanden testmateriaal voor de ontwikkeling van bedrijfssoftware ten behoeve van de automatisering van de administratie en geen schaduwboekhouding. Het Hof acht dit volstrekt ongeloofwaardig gegeven de bevindingen van het FIOD-onderzoek. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: opvallende uitspraken week 41

Geschreven op 24 Nov 2022

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er geen recht is op VPB-vrijstelling voor professionele ondersteuners bij stoppen-met-rokenprogramma.

Lees verder

De tweede nota van wijzigingen bij de overbruggingswet box 3 is naar de tweede kamer gestuurd.

Geschreven op 21 Nov 2022

Staatssecretaris Van Rij van Financiƫn heeft de tweede nota van wijziging bij de Overbruggingswet box 3 (36204) naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindsman wil een massaalbezwaarplusprocedure toevoegen.

Lees verder