Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 16

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat er terecht een naheffingsaanslag is opgelegd i.v.m. het ontdekken van een schaduwboekhouding.

Gedetailleerde excelbestanden op losse gegevensdragers duiden op schaduwboekhouding

Essentie

Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur terecht een naheffingsaanslag omzetbelasting oplegt, omdat in de schaduwboekhouding een aantal bankbetalingen voorkomen die aansluiten op de reguliere administratie. 

Samenvatting

Belanghebbenden exploiteert een groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur. Tijdens een strafrechtelijk onderzoek vindt de FIOD in de woning van belanghebbende gegevensdragers met een schaduwboekhouding. De inspecteur stelt naar aanleiding hiervan een boekenonderzoek in naar de aangiften omzetbelasting 2012 en legt een naheffingsaanslag op. In geschil is onder andere de vraag of de inspecteur terecht omzetbelasting heeft nageheven wegens niet verantwoorde omzet. 

Het Hof oordeelt in navolging van de rechtbank dat de inspecteur de naheffingsaanslag terecht heeft opgelegd. In het feit dat slechts voor negen bankbetalingen aansluitingen in de reguliere administratie te vinden zijn, zit het Hof op zichzelf geen aanwijzing dat de onderzoeksuitkomsten van de FIOD onjuist of onbetrouwbaar zijn. Volgens X zijn de aangetroffen bestanden testmateriaal voor de ontwikkeling van bedrijfssoftware ten behoeve van de automatisering van de administratie en geen schaduwboekhouding. Het Hof acht dit volstrekt ongeloofwaardig gegeven de bevindingen van het FIOD-onderzoek. Het hoger beroep van belanghebbende is ongegrond.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder