Uw business sturen op basis van cijfers

Column: Opvallende uitspraken week 16 2023

Rechtbank Gelderland oordeelt dat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan omdat hij de aan zijn afpersers betaalde contante bedragen in zijn administratie verdoezelt en daardoor een veel lager belastbaar inkomen aangeeft.

Belanghebbende, X, werkt vanaf 2008 voor een bedrijf en vanaf 2013 factureert hij maandelijks een vast bedrag van €6.000 aan hetzelfde bedrijf. Per 1 januari 2014 schrijft hij zich als eenmanszaak in bij de KvK. De inspecteur legt navorderingsaanslagen voor de jaren 2013 tot en met 2016 op omdat X niet de vereiste aangiften heeft gedaan. In geschil is onder andere hoe de inkomsten die X heeft verkregen voor zijn werkzaamheden bij dit bedrijf gekwalificeerd moeten worden.

De rechtbank oordeelt dat de werkzaamheden van X voor het bedrijf niet kwalificeren als wint uit onderneming. Zijn inkomen komt hoofdzakelijk van het bedrijf en het risico dat X niet betaald krijgt is minimaal. Voor de aanslagen 2014 tot en met 2016 is de bewijslast omgekeerd en verzwaard omdat hij de aan zijn afpersers betaalde contante bedragen in zijn administratie verdoezelt en daardoor een veel lager belastbaar inkomen aangeeft. De beroepen van X zijn ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder