Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 17

Afgelopen week is er een uitspraak gedaan dat bij verhuur van een deel van de eigen woning ook de verhuur inkomsten belast zijn. Ook is er een uitspraak gedaan dat een gemeente moet waarschuwen dat de e-mailnotificatie nog niet is geactiveerd.

Bij verhuur deel van eigen woning zijn verhuurinkomsten ook belast

Essentie

Hof Amsterdam oordeelt dat ook de huurinkomsten die X geniet in verband met de verhuur van een deel van haar eigen woning zijn belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001. Daarbij verwijst het hof naar het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2020. 

Samenvatting

X verhuurt haar eigen woning in 2017 voor enkele periodes. Zij verhuurt zowel de hele woning als een deel van de woning. Als een deel van de woning wordt verhuurd, is X zelf ook in de woning aanwezig. X is van mening dat alleen de huurinkomsten die zien op de verhuur van de gehele woning tot haar inkomen behoren (art. 3.113 Wet IB 2001). 

Hof Amsterdam oordeelt dat ook de huurinkomsten die X geniet in verband met de verhuur van een deel van haar eigen woning zijn belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001. Daarbij verwijst het hof naar het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2020 (nr. 19/03974, V-N 2020/45.3). In lijn met het arrest moet dan 70% van de opbrengst uit de verhuur van de woning worden gerekend tot het inkomen uit werk en woning van X. De inspecteur heeft terecht ook de opbrengsten uit de verhuur van een deel van de woning belast.

 

Termijnoverschrijding door niet aanzetten e-mailnotificatie Berichtenbox MijnOverheid verschoonbaar

Essentie

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat het bezwaar van X ondanks de overschrijding van de termijn toch ontvankelijk is omdat de gemeente X niet heeft gewaarschuwd dat hij de e-mailnotificatie niet had geactiveerd. 

Samenvatting

Aan X wordt met dagtekening 31 december 2020 een WOZ-beschikking met aanslag OZB opgelegd. Het aanslagbiljet is enkel bekendgemaakt door plaatsing in de Berichtenbox van MijnOverheid. X maakt te laat bezwaar tegen de aanslag, maar is het niet eens met de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar. X stelt dat hij geen e-mail van de aanslag heeft ontvangen. 

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat het bezwaar van X ondanks de overschrijding van de termijn toch ontvankelijk is omdat de gemeente X niet heeft gewaarschuwd dat hij de e-mailnotificatie niet had geactiveerd. Als iemand aangeeft dat hij elektronisch bereikbaar is voor de overheid zonder dat hij de optie heeft aangevinkt een e-mail te willen ontvangen steeds wanneer een bericht in de Berichtenbox van MijnOverheid is geplaatst, moet het bestuursorgaan controleren of dit daadwerkelijk zijn bedoeling is (CRvB 9 september 2021. De heffingsambtenaar maakt hier niet aannemelijk dat dit is gebeurd. De heffingsambtenaar dient opnieuw te beslissen op het bezwaar van X.

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder