Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 18

X maakt kostenaftrek en voldoening urencriterium niet aannemelijk

Essentie

Hof Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium voldoet. Een aannemelijke onderbouwing van de werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de gefactureerde bedragen ontbreekt eveneens. 

Samenvatting

Belanghebbende, X, begint in 2014 met het ontwikkelen van een applicatie voor mobiele telefoons. De broer van de partner van X, B, neemt voor een derde deel in de ontwikkeling van de applicatie. X heeft het bedrijf van zijn partner, F, ingeschakeld om aan de ontwikkeling mee te werken. In zijn aangifte brengt X de van F ontvangen facturen als kosten ten laste van het resultaat. Tevens neemt X in zijn aangifte een zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking. 

Hof Amsterdam oordeelt, in overeenstemming met de rechtbank, dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium voldoet. Een aannemelijke onderbouwing van de werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de gefactureerde bedragen ontbreekt eveneens. De inspecteur handelt niet onzorgvuldig door in de bezwaarfase geen vragen te stellen over het urencriterium, omdat X in de beroepsfase voldoende gelegenheid had hiervoor alsnog bewijsstukken over te leggen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt evenmin, nu geen feiten zijn aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat X en B zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Terug naar overzicht

column: opvallende uitspraken week 23

Geschreven op 30 Jun 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een geschatte BTW-naheffing terecht wordt vernietigd. Ook is er deze week een uitspraak gedaan dat er geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten komt.

Lees verder

Rechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers

Geschreven op 28 Jun 2022

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 in eerste instantie alleen toe te passen op de massaal bezwaarmakers en op alle belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Dat staat in een brief van Staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Voor de toepassing van het rechtsherstel is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. 

Lees verder