Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 18

X maakt kostenaftrek en voldoening urencriterium niet aannemelijk

Essentie

Hof Amsterdam oordeelt dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium voldoet. Een aannemelijke onderbouwing van de werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de gefactureerde bedragen ontbreekt eveneens. 

Samenvatting

Belanghebbende, X, begint in 2014 met het ontwikkelen van een applicatie voor mobiele telefoons. De broer van de partner van X, B, neemt voor een derde deel in de ontwikkeling van de applicatie. X heeft het bedrijf van zijn partner, F, ingeschakeld om aan de ontwikkeling mee te werken. In zijn aangifte brengt X de van F ontvangen facturen als kosten ten laste van het resultaat. Tevens neemt X in zijn aangifte een zelfstandigenaftrek en startersaftrek in aanmerking. 

Hof Amsterdam oordeelt, in overeenstemming met de rechtbank, dat X niet aannemelijk maakt dat hij aan het urencriterium voldoet. Een aannemelijke onderbouwing van de werkzaamheden die ten grondslag liggen aan de gefactureerde bedragen ontbreekt eveneens. De inspecteur handelt niet onzorgvuldig door in de bezwaarfase geen vragen te stellen over het urencriterium, omdat X in de beroepsfase voldoende gelegenheid had hiervoor alsnog bewijsstukken over te leggen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt evenmin, nu geen feiten zijn aangevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat X en B zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Terug naar overzicht

Nederland heft over winst op basis van arm’s-lenghtbeginsel

Geschreven op 19 Mrt 2024

Nederland heft vennootschapsbelasting over dat deel van de winst van belastingplichtigen dat aan Nederland toerekenbaar is, aldus de Staatssecretaris van Financiën Van Rij, in reactie op Kamervragen.

Lees verder

Opvallende uitspraken: Kosten voor de opleiding fitnesstrainer zijn aftrekbaar als het beroep uiteindelijk niet wordt uitgeoefend..

Geschreven op 14 Mrt 2024

Hof Den Haag oordeelt, anders dan de rechtbank, dat de kosten van de opleiding Fitness Trainer 1 kwalificeren als aftrekbare scholingsuitgaven.  

Lees verder