Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 19

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Coronacrisis geen excuus kan zijn voor het niet verwerken van post van de Belastingdienst.

X komt in beroep tegen betekeningskosten voor dwangbevelen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 en 2020.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Coronacrisis geen excuus kan zijn voor het niet verwerken van post van de Belastingdienst. Niet in geschil is dat X is herinnerd en is aangemaand en dat zij de termijnbetalingen waar het dwangbevel op ziet, niet binnen de gestelde termijnen heeft voldaan. De stelling van X dat de post niet is gezien omdat de controller thuis heeft gewerkt in het kader van de overheidsmaatregelen omtrent het corona-virus en het bij de controller ook niet bekend was dat betalingsherinneringen en aanmaningen alleen per post worden verzonden, dient voor rekening en risico van X te blijven. X dient immers zelf, ook tijdens de corona-maatregelen, zorg te dragen voor een regelmatige, adequate postverwerking. De betekeningskosten voor de aanslag 2019 zijn terecht in rekening gebracht. Voor het jaar 2020 heeft de ontvanger tweemaal betekeningskosten gerekend. In beroep heeft de ontvanger dit gecorrigeerd. In zoverre is het beroep van X gegrond. 

Terug naar overzicht

Fiscale maatregelen Hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Geschreven op 21 Mei 2024

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben met de fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB de besprekingen over het hoofdlijnenakkoord afgerond. Met het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt over de financiƫn van de rijksbegroting.

Lees verder

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Geschreven op 01 Mei 2024

Letselschade-uitkering is niet vrijgesteld van box 3-heffing.

Lees verder