Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 19

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Coronacrisis geen excuus kan zijn voor het niet verwerken van post van de Belastingdienst.

X komt in beroep tegen betekeningskosten voor dwangbevelen van voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 en 2020.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Coronacrisis geen excuus kan zijn voor het niet verwerken van post van de Belastingdienst. Niet in geschil is dat X is herinnerd en is aangemaand en dat zij de termijnbetalingen waar het dwangbevel op ziet, niet binnen de gestelde termijnen heeft voldaan. De stelling van X dat de post niet is gezien omdat de controller thuis heeft gewerkt in het kader van de overheidsmaatregelen omtrent het corona-virus en het bij de controller ook niet bekend was dat betalingsherinneringen en aanmaningen alleen per post worden verzonden, dient voor rekening en risico van X te blijven. X dient immers zelf, ook tijdens de corona-maatregelen, zorg te dragen voor een regelmatige, adequate postverwerking. De betekeningskosten voor de aanslag 2019 zijn terecht in rekening gebracht. Voor het jaar 2020 heeft de ontvanger tweemaal betekeningskosten gerekend. In beroep heeft de ontvanger dit gecorrigeerd. In zoverre is het beroep van X gegrond. 

Terug naar overzicht

column: opvallende uitspraken week 23

Geschreven op 30 Jun 2022

Deze week is een uitspraak gedaan dat een geschatte BTW-naheffing terecht wordt vernietigd. Ook is er deze week een uitspraak gedaan dat er geen verlaagd BTW-tarief voor online sportdiensten komt.

Lees verder

Rechtsherstel box 3-heffing vooralsnog alleen voor bezwaarmakers

Geschreven op 28 Jun 2022

Het kabinet heeft besloten om het rechtsherstel voor de box 3-heffing over de jaren 2017–2020 in eerste instantie alleen toe te passen op de massaal bezwaarmakers en op alle belastingplichtigen waarvan de aanslagen nog niet onherroepelijk vaststaan. Dat staat in een brief van Staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Voor de toepassing van het rechtsherstel is gekozen voor de forfaitaire spaarvariant. 

Lees verder