Uw business sturen op basis van cijfers

Column: opvallende uitspraken week 21

Valselijk opgemaakte kwitantie geen bewijs voor aftrekbare gift

Rechtbank Den Haag oordeelt dat belanghebbende niet slaagt in het bewijs dat sprake is van aftrekbare giften. De valselijk opgemaakte kwitantie kan niet dienen als bewijs voor de gestelde gift en dus is de giftenaftrek terecht gecorrigeerd.

Belanghebbende heeft in zijn aangifte IB/PVV 2015 een gift in aanmerking genomen. In geschil is of de giftenaftrek terecht is gecorrigeerd, of de boete- en rentebeschikking terecht en naar de juiste bedragen zijn vastgesteld en of verweerder het vertrouwensbeginsel heeft geschonden. Belanghebbende meent voorts dat zijn zaak door slordigheid van de Belastingdienst te lang heeft geduurd, hetgeen rechtbank Den Haag heeft opgevat als een verzoek om een vergoeding van immateriële schade. 

Rechtbank Den Haag oordeelt dat belanghebbende niet slaagt in het bewijs dat sprake is van aftrekbare giften. De kwitantie kan niet dienen als bewijs voor de gestelde gift en dus is de giftenaftrek terecht gecorrigeerd. Gelet op de bewijsvermoedens die de inspecteur heeft aangedragen en het feit dat belanghebbende deze bewijsvermoedens niet heeft ontzenuwd, acht de rechtbank opzet bewezen. De vergrijpboete is dus terecht opgelegd. Omdat de redelijke termijn is overschreden, vermindert de rechtbank de boete ambtshalve met 20%. Belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Het beroep is ongegrond.

Terug naar overzicht

Column: Opvallende uitspraken week 39 2023

Geschreven op 29 Sept 2023

Afgelopen week is een uitspraak gedaan dat een professioneel mountainbiker loon geniet uit dienstbetrekking, geen winst uit onderneming.

Lees verder

Prinsjesdag 2023

Geschreven op 26 Sept 2023

Het kabinet heeft op Prinsjesdag haar plannen voor 2024 bekendgemaakt. Hieronder staan de belangrijkste gevolgen voor u als ondernemer. 

Lees verder